turinys
paieška
Teisės aktai | Teisės aktų projektai | Tyrimai ir analizės dėl numatomo teisinio reguliavimo | Teisės aktų pažeidimai

Teisės aktai

Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto procesą reglamentuojantys teisės aktai ir formos:

Europos Sąjungos teisės aktai

1. Europos parlamento ir tarybos direktyva 2008/94/EB „Dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam“, 2008 m. spalio 22 d.
2. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 „Dėl bankroto bylų“, 2000 m. gegužės 29 d.

Lietuvos teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas Nr. IX-216, 2001 m. kovo 20 d. (Žin., 2001, Nr. 31-1010).
2. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 23, 26, 33, 35, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 11(1) straipsniu ir trečiuoju(1) skirsniu įstatymas XI-1867, 2011 m. gruodžio 22 d. (Žin., 2012, Nr. 4-112).
3. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas Nr. VIII-270, 1997 m. birželio 17 d. (Žin., 1997, Nr. 64-1500).
4. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas Nr. I-2880, 1992 m. rugsėjo 15 d. (Žin., 1992, Nr. 29-843).
5. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas Nr. XI-2000, 2012 m. gegužės 10 d. (Žin., 2012-05-19, Nr. 57-2823).
6. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XI-978 , 2010 m. liepos 2 d. (Žin., 2010, Nr. 86-4529).
7. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas Nr. IX-218, 2001 m. kovo 20 d. (Žin., 2001, Nr. 31-1012).
8. Lietuvos Respublikos Garantinio fondo įstatymas Nr. VIII-1926, 2000 m. rugsėjo 12 d. (Žin., 2001, Nr. 82-2478).
9. Lietuvos Respublikos Garantinio fondo įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XI-2079, 2012 m. birželio 19 d. (Žin., 2012, Nr. 78-4017).
10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 647 „Dėl bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“, 2014 m. liepos 9 d. (Teisės aktų registras, 2014-07-11, Nr. 2014-10141).
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 321 „Dėl Fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2013 m. balandžio 17 d. (Žin., 2013, Nr. 42-2053).
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 179 „Dėl Teismo skiriamo fizinio asmens bankroto administratoriaus kandidatūros siūlymo teismui taisyklių patvirtinimo“, 2013 m. vasario 27 d. (Žin., 2013 Nr. 23-1121).
13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 909 „Dėl Teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo ir bankroto administratoriaus kandidatūros siūlymo teismui taisyklių patvirtinimo“, 2012 m. liepos 18 d., (Žin., 2012, Nr. 88-4602).
 • Fizinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams forma
 • Juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams forma
 • 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 905 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymą“, 2012 m. liepos 18 d. (Žin., 2012, Nr. 88-4958).
  15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 41 „Dėl restruktūrizavimo administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“, 2011 m. sausio 17 d. (Žin., 2011, Nr. 8-325).
  16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 831 „Dėl Valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose tvarkos aprašo, Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektu sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo“, 2001 m. liepos 3 d. (Žin., 2001, Nr. 58-2090). (pakeitimas )
  17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1074 „Dėl bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turto pardavimo viešose varžytynėse nuostatų patvirtinimo“, 1997 m. spalio 1 d.(Žin., 1997, Nr. 91-2281)
  18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 239 „Dėl Kreditorių reikalavimų, kylančių iš piniginių prievolių, atsisakymo, vykdymo terminų atidėjimo ir piniginės prievolės pakeitimo kita prievole, kai įmonei iškelta restruktūrizavimo byla, kai bankrutuojanti įmonė sanuojama arba su ja sudaroma taikos sutartis, taisyklių patvirtinimo“, 2002 m. vasario 15 d. (Žin., 2002, Nr. 17-686).
  19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 685 „Dėl Garantinio fondo steigimo“, 2001 m. birželio 7 d. (Žin., 2001, Nr.50-1753).
  20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 2103 „Dėl išmokų iš Garantinio fondo“, 2002 m. gruodžio 31 d. (Žin., 2003, Nr. 2-43).
  21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 246 „Dėl Garantinio fondo nuostatų patvirtinimo“, 2013 m. kovo 27 d. (Žin. 2013, Nr. 33-1599).
  22. 2014 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-519 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 4-281 "Dėl Restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo išdavimo, įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo sudarymo ir restruktūrizavimo administravimo paslaugų teikimo laikinumo vertinimo taisyklių bei Teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“, TAR, 2014-08-01, Nr.2014-10756
  23. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-140 „Dėl bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“, 2013 m. vasario 21 d. (Žin., 2013, Nr. 21-1044).
  24. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-262 „Dėl Bankroto administratoriaus pažymėjimų ir bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimų, išduotų terminuotam laikotarpiui, keitimo taisyklių ir Restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimų, išduotų terminuotam laikotarpiui, keitimo taisyklių patvirtinimo“, 2012 m. kovo 21 d. (Žin., 2012, Nr.35-1741). (pakeitimas )
  25. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-887 „Dėl bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo“, 2010 m. gruodžio 2 d. (Žin., 2010, Nr.143-7339).
  26. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-299 „Dėl bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“, 2012 m. kovo 30 d. (Žin., 2012, Nr.41-2012). (pakeitimas )
  27. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-886 „Dėl restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“, 2010 m. gruodžio 2 d. (Žin., 2010, Nr.143-7339). (pakeitimas )
  Planinių ir neplaninių bankroto administratorių veiklos patikrinimų taisyklės.
  Planinių ir neplaninių restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų taisyklės.
  Restruktūrizavimo administratorių veiklos tikrinimo komisijos nuostatai.
  28. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-637 „Dėl administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“, 2008 m. gruodžio 9 d. (Žin., 2008, Nr. 145-5839).
  29. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-107 „Dėl bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“, 2007 m. kovo 23 d. (Žin., 2007, Nr.37-1381; Nr.40).
  30. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-221 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 4-108 "Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos sudėties patvirtinimo" pakeitimo“, 2012 m. kovo 6 d. (Žin. 2012 Nr.29-1372).
  31. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-82 „Dėl išmokų iš Garantinio fondo išmokėjimo grynaisiais pinigais aprašo patvirtinimo“, 2013 spalio 10 d. (Žin., 2013, Nr. 109-5423).
  32. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-25 „Dėl fizinio asmens, siekiančio teikti fizinio asmens bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams ir juridinio asmens, siekiančio teikti fizinio asmens bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams formų patvirtinimo“, 2013 m. kovo 08 d. (Žin., 2013, Nr. 28-1376).
  33. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-16 „Dėl Informacijos apie paraiškų nagrinėjimo eigą skelbimo Garantinio fondo administratoriaus interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2013 m. vasario 04 d. (Žin., 2013, Nr. 11-105).
  34. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-109 „Dėl fizinio asmens bankroto ataskaitos formos patvirtinimo“, 2012 m. gruodžio 18 d. (Žin., 2012, Nr. 155-8046). (pakeitimas) (2014 m. įsakymo pakeitimas)
 • Fizinio asmens bankroto ataskaitos forma
 • Fizinio asmens bankroto ataskaitos pildymo rekomendacijos
 • 35. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-108 „Dėl duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“, 2012 m. gruodžio 13 d. (Žin., 2012-12-15, Nr. 147-7595)
  36. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-80 „Dėl konfidencialumo sutarties formos patvirtinimo“, 2013 m. rugsėjo 27 d. (Žin., 2013, Nr. 103-5090).
 • Konfidencialumo sutarties forma
 • 37. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-77 „Dėl Fizinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams ir Juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams“ 2013 m. rugsėjo 17 d. (Žin., 2013, Nr.100-4975).
 • Fizinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams forma
 • Juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams forma
 • 38. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-17 „Dėl duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą teikimo ir skelbimo taisyklių ir rekomenduojamų prašymų skelbti duomenis leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ formų patvirtinimo“, 2012 m. vasario 29 d. (Žin., 2012, Nr. 28-1275). (pakeitimas įsigaliojo nuo 2014-01-01)
  39. Rekomenduojamos prašymų skelbti duomenis leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ apie įmonės bankroto ar restruktūrizavimo procesą formos (patvirtintos Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-37 „Dėl Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. V-17 „Dėl duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą teikimo ir skelbimo taisyklių ir rekomenduojamų prašymų skelbti duomenis leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ formų patvirtinimo“ pakeitimo“): (pakeitimas įsigaliojo nuo 2014-01-01)
 • bankroto proceso pradžia
 • supaprastinto bankroto proceso taikymas
 • likvidavimas ir supaprastinto bankroto proceso taikymas
 • restruktūrizavimo proceso taikymas
 • pabaiga
 • 40. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-16 „Dėl bankrutuojančios ir bankrutavusios bei restruktūrizuojamos įmonės ataskaitų formų patvirtinimo“, 2012 m. vasario 29 d. (Žin., 2012, Nr. 28-1274) (2014 m. įsakymo pakeitimas)
 • įmonės bankroto ataskaitos forma (galioja nuo 2006.01.01) ir Įmonės bankroto ataskaitų pildymo rekomendacijos
 • restruktūrizuojamos įmonės ataskaitos forma (galioja įmonėms, pradėtoms restruktūrizuoti iki 2010-10-01) ir paaiškinimai restruktūrizuojamos įmonės ataskaitai pildyti
 • įmonės restruktūrizavimo ataskaitos forma (galioja įmonėms, pradėtoms restruktūrizuoti įsigaliojus LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo pakeitimo įstatymui, Žin., 2010, Nr. 86-4529) ir įmonės restruktūrizavimo ataskaitos pildymo rekomendacijos
 • 41. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-20 „Dėl duomenų apie bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės parduodamo iš varžytynių turto formos patvirtinimo“, 2012 m. kovo 5 d. (Žin., 2012, Nr. 31-1481). (pakeitimas ) (2014 m. įsakymo pakeitimas)
 • Duomenų apie fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės parduodamo iš varžytynių turto forma
 • 42. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-22 „Dėl viešo skelbimo apie įmonės įsipareigojimų nevykdymą įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto svetainėje taisyklių patvirtinimo“, 2012 m. kovo 6 d. (Žin., 2012, Nr. 31-1482).
 • Pavyzdinė prašymo forma
 • 43. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-37 „Dėl bankroto administratorių veiklos tikrinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“, 2012 m. balandžio 12 d.
  44. Informacija norintiems įgyti administratoriaus kvalifikaciją:
 • bankrutuojančių įmonių administratorių ir jų padėjėjų atestavimo programa
 • restruktūrizuojamų įmonių administratorių atestavimo programa
 • 45. Informacija norintiems įgyti administratoriaus kvalifikaciją:
 • bankrutuojančių įmonių administratorių ir jų padėjėjų atestavimo programa
 • restruktūrizuojamų įmonių administratorių atestavimo programa
 • Teisės aktai susiję su Bankroto administratorių atrankos programa

  1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 647 „Dėl bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“, 2014 m. liepos 9 d. (Teisės aktų registras, 2014-07-11, Nr. 2014-10141).
  2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. 4-487 „Dėl Pagal veiklos rūšies arba bankroto proceso vykdymo ypatumus išskirtų įmonių aprašo patvirtinimo (TAR, 2014-07-15, Nr. 10248)"
  3. "Bankroto administratorių atrankos ir paskyrimo vadovaujantis kompiuterine programa taikomojo modelio sukūrimo galutinė ataskaita"
  Puslapis atnaujintas: 2014-08-20

  Biudžetinė įstaiga,
  duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188727872.
  Gedimino pr. 2 - 28, 01103 Vilnius
  Tel. (8 5) 249 9321, faks. (8 5) 249 9320
  El.paštas: bankrotas@bankrotodep.lt
  © 2004-2014 Įmonių bankroto valdmo departamentas