Veikla

Nuo 2016 m. sausio 1 d. trys biudžetinės įstaigos – Audito ir apskaitos tarnyba, Turto vertinimo priežiūros tarnyba ir Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos –  reorganizuotos į naują biudžetinę įstaigą – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuriai perėjo visos minėtų trijų biudžetinių įstaigų teisės ir pareigos.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  (toliau – Tarnyba) – Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija, finansuojama iš valstybės biudžeto. Jos steigėjo funkcijas atlieka ir veiklą koordinuoja Finansų ministerija. Tarnyboje yra 7 skyriai: Audito kokybės patikrinimų skyrius, Licencijavimo skyrius, Metodologijos ir analizės skyrius, Nemokumo administravimo patikrinimų skyrius, Teisės skyrius, Veiklos organizavimo skyrius  ir Vertinimo kokybės patikrinimų skyrius.

 

Tarnybos veiklos sritys:

  1. Audito ir finansinės atskaitomybės srityje – auditorių ir audito įmonių viešosios priežiūros ir finansinės atskaitomybės informacijos patikimumo užtikrinimas.
  2. Turto ir verslo vertinimo srityje – turto ir verslo vertinimo kokybės užtikrinimas ir turto arba verslo vertintojų, turto ir verslo vertinimo įmonių bei visuomenės teisių ir jų teisėtų interesų šioje srityje apsauga.
  3. Nemokumo valdymo  (įmonių bankroto ir restruktūrizavimo, fizinių asmenų bankroto) srityje – bankroto arba restruktūrizavimo procesų efektyvumo užtikrinimas laikantis bankrutuojančių ar bankrutavusių asmenų ir jų kreditorių interesų pusiausvyros principo arba sudarant sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems veiklos, išsaugoti ir plėtoti veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto.

Atnaujinta: 2018.04.12

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum