Tarptautiniai audito standartai (privalomi taikyti atliekant 2016 m. gruodžio 15 d. ar vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą) (lietuvių kalba)

 

 

 

Žodynas (vertimams nuo 2015 m.)

 

Susiję kitų TAS pakeitimai (2015 m.)

 

200-asis TAS  Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus

210-asis TAS  Susitarimas dėl audito užduočių sąlygų

220-asis TAS  Finansinių ataskaitų audito kokybės kontrolė

230-asis TAS  Audito dokumentavimas

240-asis TAS  Auditoriaus atsakomybė dėl apgaulės, atliekant finansinių ataskaitų auditą

250-asis TAS  Įstatymų ir teisės aktų įvertinimas, atliekant finansinių ataskaitų auditą

 

260-asis TAS (2015 m. persvarstytas) Už valdymą atsakingų asmenų informavimas 

 

300-asis TAS  Finansinių ataskaitų audito planavimas

 

315-asis TAS (2014 m. persvarstytas) Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas suprantant įmonę ir jos aplinką

 

320-asis TAS  Reikšmingumas planuojant ir atliekant auditą

 

330-asis TAS  Auditoriaus atsakas į įvertintą riziką

402-asis TAS  Audito svarstymai, susiję su paslaugų organizaciją naudojančia įmone

450-asis TAS  Audito metu nustatytų iškraipymų vertinimas

500-asis TAS  Audito įrodymai

501-asis TAS  Audito įrodymai – konkretūs svarstymai dėl atskirų sričių

 

505-asis TAS  Išorės šalių patvirtinimai


510-asis TAS  Pirmojo audito užduotys – pradiniai likučiai


520-asis TAS  Analitinės procedūros

530-asis TAS  Audito atranka

540-asis TAS  Apskaitinių įvertinimų, įskaitant tikrosios vertės apskaitinius įvertinimus, ir susijusios atskleistos informacijos auditas

550-asis TAS  Susijusios šalys

560-asis TAS  Pobalansiniai įvykiai

 

570-asis TAS (2015 m. persvarstytas) Veiklos tęstinumas

 

580-asis TAS  Rašytiniai pareiškimai

 

600-asis TAS  Specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant komponentų auditorių darbą)

610-asis TAS  Vidaus auditorių darbo naudojimas

610-asis TAS (2013 m. persvarstytas) Vidaus auditorių darbo naudojimas 


620-asis TAS  Auditoriaus eksperto darbo naudojimas

 

700-asis TAS (2015 m. persvarstytas) Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas

 

701-asis TAS Pagrindinių audito dalykų pateikimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje 

 

705-asis TAS (2015 m. persvarstytas) Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje

 

706-asis TAS (2015 m. persvarstytas)  „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos ir „Kitų dalykų“ pastraipos nepriklausomo auditoriaus išvadoje

 

710-asis TAS  Lyginamoji informacija - atitinkami duomenys ir lyginamosios finansinės ataskaitos

 

720-asis TAS (2015 m. persvarstytas) Auditoriaus atsakomybė, susijusi su kita informacija

 

800-asis TAS (2016 m. persvarstytas) Specialūs svarstymai – pagal specialios paskirties tvarką parengtų finansinių ataskaitų auditas

 

805-asis TAS (2016 m. persvarstytas) Specialūs svarstymai – atskirų finansinių ataskaitų ir konkrečių finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ar straipsnių auditas

 

810-asis TAS (2016 m. persvarstytas) Užduotys pateikti išvadą dėl finansinių ataskaitų santraukos

 

Last Updated: 2019.04.15

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum