2015-12-31

Audito ir apskaitos tarnybos apklausos dėl pavyzdinio sąskaitų plano apžvalga

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 pakeitimo įstatymą ir dėl 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES pakeistus verslo apskaitos standartus, pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas pavyzdinis sąskaitų planas. Audito apskaitos tarnyba norėjo sužinoti respondentų nuomonę apie pavyzdinio sąskaitų plano redakcijos, galiosiančios nuo 2016 m. sausio 1 d., pakeitimus, padarytus pagal 2-ajame verslo apskaitos standarte „Balansas“ ir 3-iajame verslo apskaitos standarte „Pelno (nuostolių) ataskaita“ patvirtintą naują finansinių ataskaitų formų struktūrą.

 

Apklausa dėl pavyzdinio sąskaitų plano Audito ir apskaitos tarnybos tinklalapyje buvo vykdoma 2015 metų balandžio–birželio mėnesiais. Apklausoje dalyvavo 157 respondentai.

 

Apžvalgą galima rasti čia.

Atnaujinta: 2016.02.29

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum