Kada ir kaip pardavėjo apskaitoje registruojama turto, pvz., pastato, parduodamo pagal atgalinės nuomos sutartį, pardavimo operacija?

   Paprastai pastato pardavimo data sutampa su atgalinės finansinės nuomos sutarties data. Pastato pardavimo ir atgalinės finansinės nuomos sutarčių sudarymo datą apskaitoje daromi šie įrašai:

   D 271 Sąskaitos bankuose

   D 1217 Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

   K 1210 Pastatų ir statinių įsigijimo savikaina

   K 492 Ateinančių laikotarpių pajamos

arba
   D 271 Sąskaitos bankuose

   D 6400 Ilgalaikio  turto perleidimo nuostolis

   D 1217 Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

   K 1210 Pastatų ir statinių įsigijimo savikaina

Atnaujinta: 2016.10.11

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum