Kas yra atostoginių kaupiniai ir kada juos reikia registruoti apskaitoje?

Už nepanaudotas kasmetines atostogas darbuotojams apskaičiuotas ir sukauptas atlygis pripažįstamas atostoginių sąnaudomis ir kaupiniais. Atostoginių sąnaudos ir kaupiniai turi būti pripažįstami ir įmonės apskaitoje registruojami vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais ir 31-uoju verslo apskaitos standartu „Atlygis darbuotojui“.

Vadovaujantis kaupimo principu įmonės patiriamos atostoginių sąnaudos ir kaupiniai (įsipareigojimai) turėtų būti įvertinami ir apskaitoje parodomi tais metais, kada faktiškai atostogos uždirbamos. Vadovaudamasi 31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui" nuostatomis atostoginių sąnaudas ir kaupinius įmonė turi apskaičiuoti ir pripažinti įmonės nustatytu periodiškumu, bet ne rečiau kaip kiekvieną finansinių ataskaitų datą. Pasibaigus finansiniams metams, atostoginių kaupinių sumos turi būti koreguojamos, kad finansinių ataskaitų datą apskaitoje būtų parodomos kuo tikslesnės įmonės darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos ir įsipareigojimai darbuotojams.

Atnaujinta: 2018.08.06

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum