Kaip administruojančios įmonės apskaitoje registruojamos į kaupiamųjų lėšų banko sąskaitą būsimiems namo remonto ar atnaujinimo darbams renkamos lėšos?

    Jei vykdydama įsipareigojimus namo savininkams gyvenamuosius namus administruojanti įmonė atidaro banko sąskaitą, kurioje kaupia namo savininkų įmokas būsimiems namo remonto ar atnaujinimo darbams apmokėti, tai ji savo apskaitoje iš namo savininkų gautas įmokas turėtų registruoti kaip įsipareigojimus namo savininkams. Apskaitoje galėtų būti daromi įrašai:

   D 271  Sąskaitos bankuose

   K 449  Kitos mokėtinos sumos (gautos savininkų įmokos namo remontui)

   Už namo remonto ar atnaujinimo darbus sukauptas lėšas pervedusi rangovams, administruojanti įmonė apskaitoje nurašo įsipareigojimą namo savininkams:

   D 449  Kitos mokėtinos sumos (gautos savininkų įmokos namo remontui)

   K 271  Sąskaitos bankuose

   Jei įmonė su kitais ūkio subjektais ne tik pasirašo namo remonto ar atnaujinimo darbų sutartis, bet ir prisiima atsiskaitymo už darbus riziką, tai yra įsipareigoja atsiskaityti su rangovais ar kitais ūkio subjektais nepriklausomai nuo to, ar iš namo savininkų bus gautos visos lėšos, tai įmonės apskaitoje turėtų būti registruojami įsipareigojimai rangovams.

   D 6301 Bendrosios ir administracinės sąnaudos (remonto, atnaujinimo darbai)

   K 449   Kitos mokėtinos sumos (skola rangovams)

Be to, jei namo savininkai įsipareigojo įmonei mokėti įmokas už rangovų atliktus darbus, tai apskaitoje turėtų būti registruojama ir iš namo savininkų gautinos sumos. Rangovų atliktų namo priežiūros, remonto ar atnaujinimo darbų vertė įmonės apskaitoje galėtų būti registruojama įrašais:

   D 244   Kitos gautinos sumos (savininkų skola už namo remontą)

   K 6301 Bendrosios ir administracinės sąnaudos (remonto, atnaujinimo darbai)

   Vėliau iš namo savininkų gauti pinigai įmonės apskaitoje būtų registruojami:

   D 271  Sąskaitos bankuose

   K 244  Kitos gautinos sumos (savininkų skola už namo remontą)

   Pervedus pinigus rangovams, įmonės apskaitoje būtų registruojama:

   D 449  Kitos mokėtinos sumos (skola rangovams)

   K 271  Sąskaitos bankuose

   Mūsų nuomone, jei už namo remonto ar atnaujinimo darbus atsiskaitymo su rangovais rizikos įmonė neprisiima, tai rangovų atliktų darbų ir savininkų įmokų, kurias įmonė turės surinkti, suma galėtų būti registruojama įmonės nebalansinės apskaitos registruose.

 

Atnaujinta: 2017.02.06

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum