Ką registruoti apskaitoje, kai apdrausto turto remontas bus atliktas ir draudimo išmoka bus gauta ateinantį ataskaitinį laikotarpį?

Jei sugadinto ilgalaikio materialiojo turto remontas bus atliekamas kitą ataskaitinį laikotarpį, sudarant finansines ataskaitas šio turto balansinė vertė turėtų būti mažinama nuvertėjimo suma.

Pavyzdžiui, įmonei „A“ priklausantis pastatas nukentėjo nuo audros. Pagal turto draudimo sutartį šio pastato remonto (naudingų savybių atstatymo) išlaidas kompensuos draudimo įmonė, tačiau pastato naudingas savybes atkuriantis remontas bus atliekamas tik ateityje.

Apskaitoje registruojami patirti nuostoliai dėl pastato vertės sumažėjimo:

D 6309 Turto vertės sumažėjimo sąnaudos

K 1219  Pastatų ir statinių vertės sumažėjimas (–)

Kitą ataskaitinį laikotarpį atlikus remontą mažinamas pastato vertės sumažėjimas.

Įmonės „A“ apskaitoje daromi įrašai:

D 1219 Pastatų ir statinių vertės sumažėjimas (–)

D 2441 Gautinas PVM (kai įmonė turi teisę į PVM atskaitą)

K 4430 Skolos tiekėjams (už pastato remonto darbus)

Gauta draudimo išmoka mažinami patirti nuostoliai.

Įmonės „A“ apskaitoje daromi įrašai:

D 271 Sąskaitos bankuose (gauta draudimo įmoka)

K 6309 Turto vertės sumažėjimo sąnaudos

Atnaujinta: 2018.08.06

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum