2019-08-09

Kokie teisės aktai reglamentuoja mažųjų bendrijų finansines ataskaitas?

Mažųjų bendrijų finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis šiais teisės aktais:

  • Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;
  • Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu;
  • Verslo apskaitos standartais.

Mažosioms bendrijoms netaikoma Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnis Įmonių kategorijos ir 20 straipsnis Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis. Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinio sudėties ir turinio reikalavimus nustato verslo apskaitos standartai.

Atnaujinta: 2019.08.09

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum