2019-08-09

Kuo skiriasi 38-asis verslo apskaitos standartas nuo kitų verslo apskaitos standartų?

38-ajame verslo apskaitos standarte „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ nustatyti daug paprastesni apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai nei kituose verslo apskaitos standartuose.

Pagrindiniai apskaitos tvarkymo skirtumai yra šie:

  • Turtas ir įsipareigojimai įvertinami tik įsigijimo savikaina (netaikoma tikroji vertė, grynoji galimo realizavimo vertė,  dabartinė vertė, amortizuota savikaina).
  • Netaikomas perkainotos vertės būdas ilgalaikio materialiojo turto apskaitai.
  • Neskaičiuojamas  turto nuvertėjimas.
  • Nesudaromi atidėjiniai.
  • Neskaičiuojamas atidėtasis pelno mokestis.
  • Neapskaitomas ilgalaikis atlygis darbuotojams.
  • Visi apskaitos politikos keitimai ir klaidų taisymai daromi ataskaitinį laikotarpį (netaikomas retrospektyvinis būdas).

Atnaujinta: 2019.08.09

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum