Kokių sandorių duomenys parodomi balanso įmonių grupės įmonių straipsniuose?

Finansinėse ataskaitose įmonių grupės įmonių straipsniuose parodomi sandorių su visų įmonių grupių, kurioms priklauso įmonė, patronuojančiąja ir patronuojamosiomis įmonėmis duomenys.

Pagal pateiktą pavyzdį įmonių finansinėse ataskaitose parodomi sandoriai ir su mažiausios, ir su didžiausios įmonių grupės įmonėmis.

UAB „X“ finansinėse ataskaitose parodomi sandoriai su šiomis įmonėmis:

UAB „A1“, UAB „A2“, UAB „B1“ ir UAB „B2“.

UAB „A1“ finansinėse ataskaitose parodomi sandoriai su šiomis įmonėmis:

UAB „X“, UAB „A2“, UAB „B1“, UAB „B2“.

UAB „A2“ finansinėse ataskaitose parodomi sandoriai su šiomis įmonėmis:

UAB „X“, UAB „A1“, UAB „B1“, UAB „B2“.

UAB „B1“ finansinėse ataskaitose parodomi sandoriai su šiomis įmonėmis:

UAB „X“, UAB „A1“, UAB „A2“, UAB „B2“.

UAB „B2“ finansinėse ataskaitose parodomi sandoriai su šiomis įmonėmis:

UAB „X“, UAB „A1“, UAB „A2“, UAB „B1“.

Atnaujinta: 2018.08.07

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum