Kur apskaitoje užregistruoti susidariusį akcijų emisijos ir akcijų nominaliosios vertės skirtumą?

   Vadovaujantis 8-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavas kapitalas“ 11 punktu, kai akcijų emisijos kaina yra didesnė už nominaliąją vertę, kainos perviršis registruojamas akcijų priedų sąskaitoje.

   Tik įregistravus įmonės įstatų pakeitimą, apskaitoje registruojama:

   D 449 Kitos mokėtinos sumos (skola akcininkui)

   K 301 Įstatinis pasirašytasis kapitalas (pagrindinis kapitalas)

   K 31 Akcijų priedai (emisijos kainos ir nominalios vertės skirtumas)

Atnaujinta: 2016.10.07

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum