Kas parodoma ataskaitos 3 str. "Įsigytos atsargos ir sunaudoti ištekliai"?

Trumpos pelno (nuostolių) ataskaitos įsigytų atsargų ir sunaudotų išteklių straipsnyje parodomi 3-ojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ 29 punkte nurodyti duomenys.

Įsigytų atsargų duomenys – tai per ataskaitinį laikotarpį pirktų atsargų vertė (pirkimai), t. y. žaliavų, medžiagų, komplektavimo detalių ir pirktų prekių skirtų perparduoti įsigijimo savikaina atėmus grąžinimus.

Sunaudotų išteklių duomenys – tai ataskaitinio laikotarpio įmonės pagrindinę veiklą užtikrinančios sąnaudos, išskyrus kituose ataskaitos straipsniuose parodomas (su darbo santykiais susijusių sąnaudų straipsnyje, nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės sumažėjimo straipsnyje), t. y. elektros, šilumos energijos, dujų, kuro, biuro, reklamos, apskaitos, teisės, turto nuomos, eksploatacijos, remonto, komisinių, apsaugos ir kitos gamybos, prekybos ar paslaugų įmonės veiklą užtikrinančių materialinių išteklių sąnaudos pagal įmonės apskaitos politiką.

Atnaujinta: 2018.08.06

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum