Kas parodoma ataskaitos 4 str. "Atsargų likučio pokytis"?

Trumpos pelno (nuostolių) ataskaitos atsargų likučio pokyčio straipsnyje parodomi 3-ojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ 30 punkte nurodyti duomenys.

Atsargų likučio pokytis – tai žaliavų, medžiagų, komplektavimo detalių ir pirktų prekių skirtų perparduoti balansinės vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį.

Atsargų likučio pokytis apskaičiuojamas pagal trumpo balanso B.1. str. Atsargos duomenis:

 

Atsargų likučio balansinė vertė *

  paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną

 

minus

 

Atsargų likučio balansinė vertė *

paskutinę praėjusio laikotarpio dieną

 

 

*    apskaičiuojant atsargų likučio pokytį iš atsargų balansinės vertės turi būti atimamos:

 - sumokėtų avansų ir užstatų sumos

 - ilgalaikio turto, skirto perparduoti, vertė.

Atnaujinta: 2018.08.06

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum