Bankroto administratorius Tarnybai teikia Įmonės bankroto ataskaitas: patvirtinus kreditorių reikalavimus, nutraukus bankroto bylą arba bankroto procesą ne teismo tvarka, priėmus nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto, priėmus sprendimą dėl įmonės pabaigos bei kalendoriniams metams pasibaigus.


Tuo atveju, jei su asmeniu, turinčiu teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, bus sudaryta ne darbo, o kita (pavyzdžiui, paslaugų, bendradarbiavimo) sutartis, apie tai bankroto administratorius juridinis asmuo neprivalo informuoti Tarnybos (išskyrus atvejį, kai pagal kitą sutartį paskiriamas naujas bankroto administratoriaus juridinio asmens vadovas).


Tarnybos nuomone, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 16 punkte nustatyta bankroto administratoriaus pareiga sudaryti ir teikti metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius apima laikotarpį nuo bankroto bylos įmonei iškėlimo iki šios įmonės pabaigos, tuo tarpu deklaracijų tikslinimas ir teikimas už ankstesnius laikotarpius galėtų būti traktuojamas kaip bankroto administratoriaus teisė, bet ne pareiga.


Restruktūrizavimo administratorius Tarnybai teikia Įmonės restruktūrizavimo ataskaitą: patvirtinus kreditorių reikalavimus, patvirtinus restruktūrizavimo planą, nutraukus įmonės restruktūrizavimo bylą, baigus įmonės restruktūrizavimo bylą, kalendoriniams metams pasibaigus.


Bankroto administratorius Tarnybai teikia Fizinio asmens bankroto ataskaitą: patvirtinus kreditorių reikalavimus, patvirtinus fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą, nutraukus fizinio asmens bankroto bylą, baigus fizinio asmens bankroto bylą, kalendoriniams metams pasibaigus.

 


Įmonių bankroto, restruktūrizavimo bei fizinių asmenų bankroto ataskaitos teikiamos elektroniniu būdu per ĮRBIS interneto sąsają. Bankroto ar restruktūrizavimo administratoriams gavus leidimą teikti bankroto ar restruktūrizavimo administravimo paslaugas suteikiami prisijungimo duomenys prie ĮRBIS. Prisijungę administratoriai savo paskyroje mato visus administruojamus procesus.

Ataskaita laikoma pateikta tuomet, kai jos pateikimas patvirtinamas, o jeigu ji įgauna grąžintos ataskaitos statusą, būtina ją patikslinti pagal pateiktas pastabas bei teikti (siųsti) pakartotinai.


Jeigu pildant ataskaitos duomenis programa nesusumuoja bendrų sumų, reikia atsiversti ĮRBIS puslapio pradžią ir susirasti (dešiniame kampe) nuorodą „Instrukcija“, kur 8 punkte „Sumavimo problemos“ yra aprašyta, kokių veiksmų reikia imtis, kad interneto naršyklė ir ĮRBIS programa būtų suderintos.


Skundą dėl administratoriaus veiklos galima pateikti el. paštu info@avnt.lt ar kitu pareiškėjui patogiu būdu, pvz., paštu ar tiesiogiai atvykus į Tarnybą.


Pateikus skundą dėl administratoriaus veiklos, ne visada yra pradedamas neplaninis jo veiklos patikrinimas. Gavusi skundą, Tarnyba turi įvertinti, ar yra pagrindas pradėti šį patikrinimą, t. y. turi įvertinti skunde keliamus klausimus: ar jų nagrinėjimas priskirtinas Tarnybos kompetencijai, ar nėra suėjęs senaties terminas jiems nagrinėti ir kt.

 


Tarnyba pažymi, kad esamas teisinis reguliavimas aiškiai nenustato, ar turto, parduodamo iš varžytynių, pradinė pardavimo kaina turi būti skelbiama prie jos pridedant PVM. Tarnybos nuomone, siekiant išvengti nevienareikšmių situacijų, varžytynėse turto kaina turėtų būti skelbiama įskaičiuojant PVM, t. y. nurodant galutinę kainą, iš kurios vėliau būtų išskaičiuojamas PVM.

Atnaujinta: 2017.12.15

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum