Kokią informaciją (duomenis) apie restruktūrizavimo procesą Tarnybai turi teikti restruktūrizavimo administratoriai?

Vadovaujantis Duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. V4-44, 5.1–5.7 papunkčiais, restruktūrizavimo administratorius Tarnybai teikia pranešimus ir įsiteisėjusias teismo nutartis (per 5 darbo dienas nuo teismo nutarties (sprendimo) įsiteisėjimo dienos):

  • apie kreditorių susirinkimo dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui laiką ir vietą, būdus, kuriais galima susipažinti su parengtu restruktūrizavimo plano projektu ir išvada (likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki numatomo kreditorių susirinkimo dienos);
  • apie iškeltą įmonės restruktūrizavimo bylą;
  • apie patvirtintą restruktūrizavimo planą (plano pakeitimus);
  • apie nutrauktą įmonės restruktūrizavimo bylą,
  • apie sprendimą baigti įmonės restruktūrizavimo bylą;
  • dėl restruktūrizavimo administratoriaus atstatydinimo iš pareigų ir kito restruktūrizavimo administratoriaus paskyrimo, restruktūrizavimo administratoriaus fizinio asmens laikino pavadavimo, kito restruktūrizavimo administratoriaus paskyrimo (ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarčių įsiteisėjimo dienos);
  • kitas nutartis (sprendimus), priimtas apygardos ir aukštesnės instancijos teismų, turėjusių įtakos kitoms nutartims (sprendimams) ar jų įsigaliojimui;
  • pranešimus apie restruktūrizuojamos įmonės vadovą (kitą asmenį, turintį teisę veikti įmonės vardu) (ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties gavimo dienos).

Atnaujinta: 2018.02.15

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum