Ar pateikus skundą dėl bankroto ar restruktūrizavimo administratoriaus veiklos, visada yra pradedamas neplaninis jo veiklos patikrinimas?

Pateikus skundą dėl administratoriaus veiklos, ne visada yra pradedamas neplaninis jo veiklos patikrinimas. Gavusi skundą, Tarnyba turi įvertinti, ar yra pagrindas pradėti šį patikrinimą, t. y. turi įvertinti skunde keliamus klausimus: ar jų nagrinėjimas priskirtinas Tarnybos kompetencijai, ar nėra suėjęs senaties terminas jiems nagrinėti ir kt.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad neplaninis bankroto administratoriaus veiklos patikrinimas gali būti pradėtas ir atliekamas dėl skunde nurodytų bankroto administratoriaus galimai padarytų teisės aktų pažeidimų tik atsižvelgiant į Tarnybos kompetenciją, t. y. vertinti konkrečius bankroto administratorių veiksmus, pasireiškusius bankrotą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teismo priimtų procesinių dokumentų, kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimų vykdymo pažeidimu (žr. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 117 str. 1 dalį).

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 12 dalies nuostata negali būti aiškinama kaip pavedanti vienai valstybės institucijai kontroliuoti visą asmens veiklą, neatsižvelgiant į tai, kokioje srityje pastarasis veikia.

Atnaujinta: 2017.12.15

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum