2016-06-27

2016 m. birželio 15–16 d. vyko 18-asis Europos audito tikrinimų grupės (EATG, angl. EAIG) posėdis

2016 m. birželio 15–16 d. Osle vyko 18-asis EATG posėdis, kurį organizavo Norvegijos viešosios audito priežiūros institucija (angl. Financial Supervisory Authority of Norway, FSA). Posėdžiui pirmininkavo Nyderlandų viešosios audito priežiūros institucija (angl. Authority for the Financial Markets, AFM).

EATG narės siekia gerinti audito kokybę ir šiuo klausimu nuolat bendrauja su didžiausiais Europos audito įmonių tinklais. Osle vykusiame posėdyje EATG narės antrą kartą susitiko su KPMG audito įmonių tinklo atstovais. Susitikime pagrindinis dėmesys buvo kreipiamas į KPMG tinklo iniciatyvos skatinimą ir jo atliekamo audito kokybės gerinimą, t. p. į audito kokybės trūkumų esminių priežasčių analizę ir veiksmų efektyvumo didinimą. 

EATG narės taip pat susitiko su Tarptautinių apskaitos tinklų ir asociacijų Europos grupės  (angl. European Group of International Accounting Networks and Associations, EGIAN), kurios narės yra 24 vidutinio dydžio audito įmonės, nepatenkančios į didįjį audito įmonių šešetą (įskaitant NEXIA, BAKER TILLY, MOORE STEPHENS ir MAZARS), atstovais. EGIAN suteikia savo narėms galimybę siekti bendros pozicijos profesiniais ir teisiniais klausimais ir juos aptarti su pagrindinėmis suinteresuotomis šalimis ir priežiūros institucijomis. Susitikime pagrindinis dėmesys buvo kreipiamas į EGIAN narių siekį gerinti jų atliekamo audito kokybę ir į tikrinimų metu nustatytų audito kokybės trūkumų esminių priežasčių analizę.

Nuo 2015 m. EATG narės taiko Bendrąją audito tikrinimo metodiką, skirtą audito įmonės vidaus kokybės kontrolės procedūrų ir pasirinktų sričių konkrečios audito užduoties tikrinimams. Ši metodika parengta pagal ES direktyvą dėl teisės aktų nustatyto audito ir 1-ąjį tarptautinį kokybės kontrolės standartą, ji padės suderinti visoje Europoje atliekamus audito įmonių tikrinimus. Osle EATG narės sutarė dėl audito užduoties peržiūros medotodikos kūrimo tolesnių planų.

EATG turi neviešą duomenų bazę, kurioje kaupiami duomenys apie audito tikrinimų metu nustatytus trūkumus, susijusius su didžiausiais Europos audito įmonių tinklais. Šią duomenų bazę EATG naudoja siekdama nustatyti bendras problemas, būdingas tam tikriems audito įmonių tinklams ar susijusias su audito įmonių praktiškai taikomais tam tikrais standartais. Be to, ji naudinga bendraujant su audito įmonių tinklų atstovais ir standartų leidėjais. Šiame posėdyje EATG narės aptarė trūkumus, susijusius su įmonės rizikos vertinimu (315-asis tarptautinis audito standartas).

Kitas EATG posėdis Kipro audito viešosios priežiūros institucijos (angl. Cyprus Public Audit Oversight Board) kvietimu vyks 2016 m. lapkričio mėnesį Limassol mieste.  EATG palaipsniui bus integruota į Europos audito priežiūros įstaigų komiteto (angl. Committee of European Audit Oversight Bodies, CEAOB), įsteigto pagal naująjį ES audito reglamentą, struktūrą. CEAOB inauguracinis posėdis vyks 2016 m. liepos 12 d. Briuselyje.

EATG vienija Europos audito viešosios priežiūros institucijas ir suteikia joms didesnę galimybę bendradarbiauti. Pagrindinis EATG tikslas yra skatinti Europos audito priežiūros institucijas keistis reikšminga informacija, bendradarbiauti atliekant audito tikrinimus ir siekti jų nuoseklumo. EATG narės taip pat keičiasi sukaupta patirtimi, informacija apie tikrinimų metu nustatytus audito kokybės trūkumus, rengia susitikimus su trečiosiomis šalimis, audito standartų leidėjais (Tarptautine audito ir užtikrinimo standartų valdyba ir Tarptautine etikos standartų valdyba) ir auditoriais. EATG posėdžiuose kaip stebėtoja dalyvauja Europos Komisija, išskyrus tas posėdžių dalis, kuriose aptariama konfidenciali audito priežiūros informacija.

Daugiau informacijos apie EATG galima rasti interneto svetainėje www.eaigweb.org.

Atnaujinta: 2016.07.21

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum