2016-06-22

2016 m. birželio 17 d. įsigaliojo nauji ES audito teisės aktai

2016 m. birželio 17 d. įsigaliojo 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB ir 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/56/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito.

Europos Komisija skelbia, kad šie nauji teisės aktai padės užtikrinti aukštos kokybės auditą visoje ES ir stiprinti investuotojų pasitikėjimą įmonių finaninėmis ataskaitomis, skatins tarpvalstybines investicijas bei gerins ekonomikos augimo sąlygas ES.

Europos Komisijos pranešimą spaudai galima rasti čia.

Atnaujinta: 2016.06.22

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum