2016-03-18

2016 m. kovo 16 ir 17 d. vyko Europos audito tikrinimų grupės posėdis

2016 m. kovo 16–17 d. Atėnuose vyko septynioliktasis Europos audito tikrinimų grupės (EATG) posėdis, kurį organizavo Graikijos viešosios audito priežiūros institucija. Posėdžiui pirmininkavo Prancūzijos viešosios audito priežiūros institucijos atstovai.

EATG vienija Europos audito viešosios priežiūros institucijas ir suteikia joms galimybę bendradarbiauti. Pagrindinis EATG tikslas yra skatinti Europos audito priežiūros institucijas keistis reikšminga informacija, bendradarbiauti atliekant audito tikrinimus ir siekti jų nuoseklumo. EATG narės keičiasi atliekant audito tikrinimus sukaupta patirtimi, informacija apie tikrinimų metu nustatytus audito kokybės trūkumus, rengia susitikimus su trečiosiomis šalimis, audito standartų leidėjais (Tarptautine audito ir užtikrinimo standartų valdyba, angl. International Auditing and Assurance Standards Board ir Tarptautine etikos standartų valdyba, angl. International Ethics Standards Board for Accountants) ir auditoriais. EATG posėdžiuose, išskyrus tas jų dalis, kuriose aptariama konfidenciali audito priežiūros informacija, kaip stebėtojai dalyvauja ir Europos Komisijos atstovai.

Tęsdamos pradėtą diskusiją su didžiausiais Europos audito įmonių tinklais audito priežiūros institucijos antrą kartą susitiko su audito įmonių tinklo EY atstovais. Susitikime pagrindinis dėmesys buvo skirtas audito įmonių tinklo EY iniciatyvai gerinti jo atliekamo audito kokybę.

EATG narės nuolat teikia pastabų dėl standartų praktinio taikymo. Šios pastabos pagrįstos EATG duomenų bazėje esančios informacijos apie visoje Europoje atliekamų tikrinimų rezultatus analize ir tuo prisideda prie standartų leidybos proceso.

Viešojo intereso priežiūros valdybos (angl. Public Interest Oversight Board) pirmininkas Eddy Wymeersch ir generalinis sekretorius Gonzalo Ramos su audito priežiūros institucijomis pasidalijo standartų leidybos projektų priežiūros strateginiais planais.

Nuo 2015 metų EATG narės vadovaujasi bendra audito tikrinimų metodika, skirta audito įmonės vidaus kokybės kontrolės procedūroms tikrinti. Ši metodika, parengta pagal ES Direktyvą dėl teisės aktų nustatyto audito ir 1-ąjį tarptautinį kokybės kontrolės standartą, padės suderinti visoje Europoje atliekamus audito įmonių tikrinimus.

Atėnuose vykusiame posėdyje EATG narės patvirtino pirmąją bendrą pasirinktų sričių konkrečios audito užduoties peržiūros metodiką, aptarė daug klausimų, susijusių su naująja audito direktyva ir reglamentu. Pirmiausiai aptarti klausimai dėl numatomos įtakos nacionaliniams audito tikrinimų reikalavimams.

Kitas EATG posėdis Norvegijos audito viešosios priežiūros institucijos kvietimu vyks 2016 m. birželio mėnesį Osle.

Daugiau informacijos apie EATG galima rasti interneto svetainėje adresu www.eaigweb.org.

 

Atnaujinta: 2016.07.21

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum