2016-09-26

2016 m. rugsėjo 22 d. priimtas Komisijos reglamentas (ES) 2016/1703.

2016 m. rugsėjo 22 d. priimtas Komisijos reglamentas (ES) 2016/1703, kuriuo dėl 10-ojo ir 12-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) ir 28-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) „Investicijos į asocijuotąsias įmones ir bendras įmones“ iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

10-asis TFAS „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos“, 12-asis TFAS „Informacijos apie dalis kituose ūkio subjektuose atskleidimas“ ir 28-asis TAS „Investicijos į asocijuotąsias įmones ir bendras įmones“ iš dalies keičiami, kaip nurodyta šio reglamento prieduose. Visos nuorodos į 9-ąjį TFAS „Finansinės priemonės“ šio reglamento priede laikomos nuorodomis į 39-ąjį TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:257:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:257:FULL&from=EN

Atnaujinta: 2016.09.26

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum