2019-05-07

2019 m. balandžio 30 – gegužės 2 d. vyko IFIAR plenarinis posėdis

2019 m. balandžio 30 – gegužės 2 d. Graikijos Respublikoje vyko Tarptautinio nepriklausomų audito priežiūros organizacijų forumo (angl. International Forum of Independent Audit Regulators, IFIAR) plenarinis posėdis. Jį organizavo Graikijos viešosios audito priežiūros institucija (angl. Hellenic Accounting and Auditing Standards Oversight Board, HAASOB).

 

Plenarinio posėdžio metu IFIAR pirmininkas Brian Hunt pažymėjo, kad laikantis IFIAR misijos – stiprinti audito priežiūrą visame pasaulyje ir tuo užtikrinti viešuosius interesus, įskaitant ir investuotojų – pasirinkta tema „Besivystantis audito pasaulis“ (angl. The Evolving World of Audit). Ji aktuali dėl vykstančių diskusijų, susijusių su audito ateitimi ir audito svarba teisės aktų keitimui. Kasmetinis IFIAR susitikimas yra puiki galimybė IFIAR nariams suprasti ir kolektyviai analizuoti požiūrius į kylančias problemas.

IFIAR plenarinis posėdis prasidėjo diskusija, kurioje siekta išsiaiškinti  klausimus, kurie aktualūs auditoriams ir audito reguliavimo institucijoms, dalytasi audito reguliavimo institucijų patirtimi, iššūkiais ir pakeitimais nacionaliniuose teisės aktuose. Šioje diskusijoje buvo nustatytas tolesnių diskusijų plenariniame posėdyje apie iššūkius ir galimybes kontekstas.

Nepriklausomas investavimo specialistas Paulas Lee, kuris dirba kaip Investuotojų forumo (angl. Investor Forum) konsultantas ir kuris yra Brydon Peržiūros (angl. Brydon Review) komandos narys posėdžio metu pristatė investuotojų lūkesčius auditoriams ir audito reguliavimo institucijoms Jungtinėje Karalystėje.

IFIAR dėmesys audito kokybės klausimams nagrinėti reikalauja nuolatinio dialogo tarp IFIAR ir didžiųjų pasaulinių audito įmonių tinklų. Šešių didžiausių tinklų (BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG ir PwC) vadovai buvo pakviesti bendradarbiauti su IFIAR nariais ir išsamiai apibūdinti dabartines įmonių pastangas gerinti audito kokybę pasauliniu mastu. Posėdžio metu diskutuotos temos: įmonių kultūra, darbuotojų pritraukimo ir išlaikymo sunkumai, audito lūkesčių, kurie neatitinka susijusių šalių poreikių, mažinimas visų susijusių šalių pastangomis, įmonių audito kokybės stebėsena ir vertinimas.

Patariamoji grupė (angl. Advisory Group) pristatė diskusiją IFIAR investuotojų ir kitų suinteresuotų šalių darbo grupei (angl. Investors and Other Stakeholders Working Group), sudarytai iš investuotojų ir audito komiteto atstovų bei kitų pagrindinių suinteresuotų šalių. Patariamosios grupės diskusija pateikė audito komitetų vaidmens perspektyvas.

Posėdžio dalyviai taip pat bendravo su Tarptautinės audito ir užtikrinimo standartų valdybos (angl. The International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) ir Tarptautinės etikos standartų valdybos (angl. International Ethics Standards Board for Accountans, IESBA)  pirmininkais, kurie aptarė savo dabartinę veiklą ir darbo planus; pabrėžė nuolatinio dialogo su IFIAR produktyvumą ir vertingų pastabų dėl IFIAR gautų konsultacijų svarbą, kurias koordinuoja IFIAR standartų koordinavimo darbo grupė (angl. Standards Coordination Working Group).

Baigėsi IFIAR pirmininko Brian Hunt, daugiau nei 10 metų dirbusio įvairiose pareigose IFIAR, kadencija. IFIAR išreiškė dėkingumą Brian Hunt už vadovavimą ir energiją. Naujuoju IFIAR pirmininku išrinktas Frank Schneider (Federal Audit Oversight Authority, FAOA, Šveicarijos Konfederacija) o vicepirmininku – Duane DesParte (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB, Jungtinės Amerikos Valstijos). Taip pat baigėsi Norvegijos Karalystės (Financial Supervisory Authority of Norway, FSA) ir Pietų Korėjos Respublikos (Financial Services Commission, FSC/ Financial Supervisory Service, FSS) kadencija IFIAR valdyboje. Paskirti 4 nauji IFIAR valdybos nariai 4 metų kadencijai iš Brazilijos Federacinės Respublikos (Securities and Exchange Commission of Brazil, CVM), Taivano (Kinijos Respublika) (Financial Supervisory Commission, FSC), Graikijos Respublikos (Hellenic Accounting and Auditing Standards Oversight Board, HAASOB) ir Turkijos Respublikos (Capital Markets Board of Turkey, CMB/ Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority, POA).

 

Daugiau informacijos galima rasti IFIAR pranešime spaudai anglų kalba.

Atnaujinta: 2019.05.07

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum