2017-04-14

2017 m. balandžio 3–6 d. vyko IFIAR plenarinis posėdis

2017 m. balandžio 3–6 d. Tokijuje (Japonija) vyko Tarptautinio nepriklausomų audito priežiūros organizacijų forumo (angl. International Forum of Independent Audit Regulators, IFIAR) plenarinis posėdis, kuriame dalyvavo 47 IFIAR narių – viešosios audito priežiūros intitucijų – atstovai iš įvairių pasaulio valstybių.

Posėdyje Janine van Diggelen, IFIAR pirmininkė, ir Nobuchika Mori, Japonijos viešosios audito priežiūros intitucijos (angl. Financial Services Agency, FSA) atstovas, pasveikino IFIAR nares su IFIAR nuolatinio sekretoriato biuro Japonijoje atidarymu. Naujasis IFIAR nuolatinis sekretoriatas bei sėkmingas IFIAR valdymo struktūros pokyčių įgyvendinimas, manoma, sustiprins IFIAR gebėjimus efektyviai spręsti pasaulinius audito kokybės klausimus.

IFIAR narių atstovai plenariniame posėdyje aptarė naująjį IFIAR strateginį planą, kuriame keliami tikslai aktyviai daryti įtaką audito kokybei visame pasaulyje ir stiprinti bendradarbiavimą tarp forumo narių ir su suinteresuotosiomis šalimis.

Siekdama skatinti savo narių bendradarbiavimą 2015 m. birželio mėn. IFIAR patvirtino Daugiašalį memorandumą dėl bendradarbiavimo ir keitimosi su viešąja audito priežiūra susijusia informacija (angl. Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Cooperation in Exchange of Information for Audit oversight, MMoU), atliko griežtą patikrinimą, kurio metu buvo įvertinta IFIAR narių atitiktis aukščiausiems bendradarbiavimo ir konfidencialumo standartams. Atsižvelgiant į kylančius iššūkius pasaulio verslo aplinkoje, MMoU jos dalyviams sudarys galimybę efektyviau keistis informacija ir veiksmingiau atlikti viešąją audito priežiūrą.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kartu su kitomis 21 IFIAR narėmis tapo pirmosiomis MMoU dalyvėmis, o pasirašydama šį susitarimą patvirtino savo tarptautinio bendradarbiavimo įsipareigojimus.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktorius Audrius Linartas IFIAR plenariname posėdyje pasirašo Daugiašalį memorandumą dėl bendradarbiavimo ir keitimosi su viešąja audito priežiūra susijusia informacija

Plenariniame posėdyje IFIAR narės su patariamosios darbo grupės prie investuotojų ir kitų suinteresuotų šalių darbo grupės (angl. Advisory Group to IFIAR’s Investors and Other Stakeholders Working Group) atstovais diskutavo investuotojams ir kitoms suinteresuotoms šalims aktualiais  klausimais, tarp jų aptarė audito komitetų vaidmenį prižiūrint audito kokybę, su šešių didžiausių audito įmonių tinklų vadovais diskutavo audito kokybės probleminiais klausimais, o susitikime su Tarptautinės audito ir užtikrinimo standartų valdybos (angl. International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB), Tarptautinės etikos standartų valdybos (angl. International Ethics Standards Board, IESBA) ir Viešojo intereso priežiūros valdybos (angl. Public Interest Oversight Board, PIOB) atstovais aptarė, kaip tarptautinių audito standartų tobulinimas gali pagerinti audito kokybę.

Pasibaigus plenariniam posėdžiui taip pat vyko inauguracinis IFIAR valdybos posėdis. Brian Hunt, Kanados viešosios audito priežiūros institucijos vadovas, buvo išrinktas IFIAR pirmininku, o Frank Schneider, Šveicarijos viešosios audito priežiūros institucijos vadovas, – IFIAR  pirmininko pavaduotoju.

 

Daugiau informacijos galima rasti IFIAR pranešime spaudai anglų kalba.

Atnaujinta: 2017.04.14

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum