2017-08-11

2017 m. rugsėjo 5 d. vyks susitikimas su EFRAG ir IASB atstovais

 

2017 m. rugsėjo 5 d. Lietuvos Respublikos Finansų ministerija kartu su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba organizuoja susitikimą su Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (toliau – EFRAG) ir  Tarptautinių apskaitos standartų valdybos (toliau – IASB) dėl IASB parengto diskusijų projekto Atskleidimų iniciatyva – Atskleidimų principai. Diskusijų projekte keliami klausimai dėl atskleidžiamos informacijos pateikimo ir siūlomi principai, kurie galėtų padėti įvertinti, ką, kaip ir kur atskleisti, kad finansinių ataskaitų rengėjai galėtų efektyviau pateikti informaciją.

 

On 5 September 2017 the Lithuanian Ministry of Finance in cooperation with the Authority of Audit, Accounting, Property Valuation and Insolvency Management organises a joint outreach event with representatives of the European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) and the International Accounting Standard Board (IASB) on the IASB Discussion Paper Disclosure Initiative - Principles of Disclosure. The Discussion Paper (DP) contains main issues regarding the disclosed information and suggests principles governing what, how and where information should be disclosed in the financial statements to improve the information provided to users of financial statements.

 

Diskusijų projektą anglų k. galite rasti čia.

Diskusijų projekto santrauką anglų k. galite rasti čia.

 

Please find the Discussion Paper here.

Please find the snapshot of the Discussion Paper here.

 

Susitikimas vyks anglų kalba.

Susitikimo vieta: Ukmergės g. 222, Vilnius, 5 aukšte esančioje salėje.

Norintiems dalyvauti susitikime būtina išankstinė registracija iki 2017-08-25.

Registruotis galite čia.

 

 

The language of the event will be English.

Joint outreach event place: Ukmerges street 222, Vilnius, 5th floor.

Registration for the event is mandatory in advance. The deadline to register is 25-08-2017.

Registration by special registration form at Authority‘s website using following link here.

 

Tikimasi, kad diskusijos metu susitikimo dalyvių išreikšta nuomonė dėl diskusijų projekte keliamų klausimų, pateiktos pastabos ir pasiūlymai skatins tobulinti IASB projektą.

 

 

Hopefully on the discussion time expressed views of the participants of the event regarding the issues of the project as well comments and proposals will promote improvement of the IASB project. 

 

Susitikimo darbotvarkė:

13.00 – 13.30    

Registracija – pasitikimo kava

13.30 – 13.40    

Susitikimo atidarymas ir prisistatymas

13.40 – 14.10 

IASB diskusijų projekto „Atskleidimų principai“ pristatymas

14.10 – 14.30  

EFRAG preliminarios nuomonės, pateiktos komentarų laiške, pristatymas

14.30 – 15.00   

Tarnybos apžvalga apie pagrindines atskleidimų problemas

15:00 – 15.55   

Klausimai ir nuomonės

15.55 – 16.00   

Diskusijų santrauka ir uždarymas

Joint outreach event agenda:

13.00 – 13.30   

Registration – welcome coffee

13.30 – 13.40   

Opening and introduction

13.40 – 14.10 

Presentation of the IASB’s Discussion Paper Principles of Disclosure

14.10 – 14.30 

Preliminary views presented in EFRAG’s Draft Comment Letter

14.30 – 15.00   

The Lithuanian Authority views on the main disclosure problems

15:00 – 15.55   

Questions and Reactions

15.55 – 16.00   

Summary of debate, wrap up and close

Pranešėjai:

Europos Finansinės Atskaitomybės Patariamosios Grupės, IASB, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Tarnybos atstovai.

Speakers:

Representatives of the European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), IASB, the Lithuanian Ministry of Finance and the Authority.

Atnaujinta: 2017.08.11

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum