2017-10-25

2017 m. spalio 11–13 d. vyko 3-iasis Europos audito priežiūros įstaigų komiteto (EAPĮK, angl. CEAOB) tikrinimų pogrupio susitikimas

2017 m. spalio 11–13 d. Dubline vyko 3-iasis Europos audito priežiūros įstaigų komiteto (EAPĮK, angl. CEAOB) tikrinimų pogrupio susitikimas, kurį organizavo Airijos viešosios audito priežiūros institucija (angl. Irish Auditing&Accounting Supervisory Authority, IAASA). Susitikimui pirmininkavo Prancūzijos viešosios audito priežiūros institucija (angl. French high council of statutory auditors, H3C).

Dubline vykusiame susitikime EAPĮK tikrinimų pogrupio narės susitiko su E&Y audito įmonių tinklo atstovais, kad aptartų jos atliekamo audito kokybės gerinimą, įskaitant naujų priemonių ir strategijų naudojimą, siekiant padidinti šių iniciatyvų efektyvumą.

Susitikime, kuriame dalyvavo ir EAPĮK tarptautinių audito standartų pogrupio narės, įvyko susitikimas su Tarptautinės audito ir užtikrinimo standartų valdybos (angl. International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) ir Tarptautinės etikos standartų valdybos (angl. International Ethics Standards Board, IESBA) atstovais. Tarptautinės audito ir užtikrinimo standartų valdybos ir Tarptautinės etikos standartų valdybos atstovai informavo apie svarbiausių planų įgyvendinimą. EAPĮK narės pateikė informaciją apie bendrus tikrinimo metu nustatytus trūkumus, susijusius su 1-uoju Tarptautiniu kokybės kontrolės standartu. Diskusija su Tarptautinės etikos standartų valdybos atstovais vyko dėl etikos reikalavimų auditoriams.

EAPĮK tikrinimų pogrupio organizacinis komitetas pristatė 2018–2019 m. darbo programą, kuriai pritarė visos pogrupio narės.

Susitikime taip pat buvo pristatyta kiekvienos iš keturių kolegijų 2017 m. veikla  ir 2018 m. darbo planas. EAPĮK tikrinimų pogrupio nariai bendru sutarimu nusprendė 2018 m. veiklą sutelkti į kelias kolegijų sritis.

EAPĮK tikrinimų pogrupio narės buvo informuotos apie Bendrosios audito tikrinimo metodikos (angl. CAIM) pajamų audito programos užbaigimą 2018 m. birželio mėnesį.

Kelios EAPĮK tikrinimų pogrupio narės išreiškė susidomėjimą prisijunti prie mažesnių audito viešosios priežiūros institucijų darbo grupės arba prisidėti prie minėtos darbo grupės ir paremti ją ištekliais (ekspertais, mokymais, komandiruotėmis).

EAPĮK tikrinimų pogrupio organizacinis komitetas pasiūlė įdiegti informacinių technologijų darbo grupę, buvo pristatyti minėtos darbo grupės tikslai ir veikla, kurie buvo patvirtinti komiteto narių.

EAPĮK tikrinimų pogrupio susitikimuose pradėtos pristatyti jos narių tikrinimo sistemos. Šiame susitikime Graikijos viešosios audito priežiūros institucija (angl. Hellenic Accounting and Auditing Standards Oversight Board, HAASOB) pristatė Graikijoje taikomą tikrinimo sistemą.

 

EAPĮK yra ES valstybių narių nacionalinių audito priežiūros institucijų bendradarbiavimo ES lygmeniu forma. Pagrindinis vaidmuo yra stiprinti visos ES audito priežiūrą. Palengvindama priežiūros konvergenciją EAPĮK prisideda prie veiksmingo ir nuoseklaus naujųjų ES audito teisės aktų taikymo visoje ES. EAPĮK sudaro ES nacionalinės audito priežiūros institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA). EAPĮK tikrinimų pogrupio tikslas yra stiprinti EAPĮK narių bendradarbiavimą tikrinimo veiklos klausimais ir veiksmingai bendrauti su audito įmonėmis ir trečiosiomis šalimis, gerinti audito kokybę ir pasitikėjimą auditu.

Daugiau informacijos apie EAPĮK galima rasti interneto svetainėje: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-reforms-and-their-progress/regulatory-process-financial-services/expert-groups-comitology-and-other-committees/committee-european-auditing-oversight-bodies_en.

Atnaujinta: 2017.10.25

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum