2018-05-03

2018 m. balandžio 17–19 d. vyko IFIAR plenarinis posėdis

 

2018 m. balandžio 17–19 d. Otavoje (Kanada) vyko Tarptautinio nepriklausomų audito priežiūros organizacijų forumo (angl. International Forum of Independent Audit Regulators, IFIAR) plenarinis posėdis. Jį organizavo Kanados viešosios audito priežiūros institucija (angl. Canadian Public Accountability Board, CPAB).

Pagrindinė IFIAR misija – gerinti audito kokybę. Brian Hunt, IFIAR pirmininkas, sakė, kad audito kokybė yra tarptautinio finansinio stabilumo ir ekonomikos augimo kertinis akmuo, nes investuotojai ir kapitalo rinkos remiasi auditoriais, kurie užtikrina finansinių ataskaitų vientisumą. Audito kokybės klausimams spręsti yra reikalingi tarptautiniai veiksmai, o IFIAR yra pagrindinis forumas, kuriame nariai gali keistis praktine audito priežiūros patirtimi.

Audito priežiūrai įtaką daro daug veiksnių. IFIAR plenariniame posėdyje diskusijų dėmesys buvo nukreiptas į esamus ir galimus audito iššūkius keliančius veiksnius, jų poveikį audito ateičiai.

Renginio svečiai pateikė unikalių perspektyvų apie tai, kaip turėtų pasikeisti audito pasaulis, taip pat pasidalijo savo žiniomis ir lūkesčiais, kaip technologiniai pokyčiai gali paveikti finansinę atskaitomybę ir auditą.

2017 m. balandžio mėnesį buvo įkurtas IFIAR nuolatinio sekretoriato biuras Japonijoje. IFIAR plenariniame posėdyje buvo pažymėta, kad praėjo vieni metai po IFIAR struktūros pokyčių įgyvendinimo. Svarbiausias IFIAR etapas buvo 2018–2021 m. pirmojo strateginio plano, kuriame keliami tikslai daryti aktyvią įtaką audito kokybei visame pasaulyje, didinti nepriklausomos audito priežiūros galimybes bei plėsti IFIAR narių skaičių.  

IFIAR darbas yra pristatomas per darbo grupes. Posėdžio metu kiekvienos darbo grupės pirmininkas pristatė pagrindinius praėjusių metų veiklos rezultatus bei pasidalijo ateinančių metų tikslais.

IFIAR plenariniame posėdyje pranešimus skaitė IFIAR investuotojų ir suinteresuotųjų šalių darbo grupės (angl. IFIAR’s Investors and Other Stakeholders Working Group, IOSWG) Patariamoji taryba (angl. Advisory Group). Posėdyje Patariomoji taryba aptarė technologijų naujovių svarbą išvadoms ir užtikrinimui teikti, taip pat aptarė investuotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių susijusius lūkesčius. IFIAR plenariniame posėdyje kalbėjo ir Tarptautinės audito ir užtikrinimo standartų valdybos (angl. The International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) pirmininkas ir Tarptautinės etikos standartų valdybos (angl. International Ethics Standards Board for Accountans, IESBA) pirmininko pavaduotojas, kurie aptarė pasaulinius standartų leidimo klausimus ir jų poveikį pasaulinei audito kokybei.

IFIAR prioritetu yra laikomas dialogas audito kokybės klausimais su didžiausiais audito įmonių tinklais. IFIAR plenariniame posėdyje buvo pakviesti dalyvauti šešių didžiausių audito įmonių tinklų lyderiai (BDO International Limited, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Ernst & Young Global Limited, Grant Thornton International Limited, KPMG International Cooperative ir PricewaterhouseCoopers International Limited); tuo norėta išsiaiškinti audito įmonių tinklų siekį gerinti audito kokybę pasauliniu mastu. Posėdžio metu audito įmonių tinklų lyderiai pasidalijo savo nuomonėmis apie audito įmonių ateities iššūkius ir galimybes.

Plenariniame posėdyje IFIAR nariai taip pat aptarė kontrolės naujoves, susijusias su audito priežiūra, būsimų ir jau įgyvendintų technologijų poveikį auditui bei patirtį, susijusią su nauja išplėstine auditoriaus išvada. Buvo surengti trys susitikimai, kuriuose audito tinklo įmonės pristatė naujausių skaitmeninių priemonių naudojimą atliekant auditą.

Daugiau informacijos galima rasti IFIAR pranešime spaudai anglų kalba.

Atnaujinta: 2018.05.03

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum