2018-06-20

2018 m. birželio 4–5 d. vyko 4-asis Europos audito priežiūros įstaigų komiteto (EAPĮK, angl. CEAOB) tikrinimų pogrupio posėdis

2018 m. birželio 4–5 d. Porte, Portugalijos Respublikoje, vyko 4-asis Europos audito priežiūros įstaigų komiteto (EAPĮK, angl. CEAOB) tikrinimų pogrupio posėdis, kurį organizavo Portugalijos viešosios audito priežiūros institucija (angl. Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, CMVM). Posėdžiui pirmininkavo Liuksemburgo viešosios audito priežiūros institucija (angl. Commisision de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Posėdyje dalyvavo 30 EAPĮK tikrinimų pogrupio narių – viešosios audito priežiūros institucijų – atstovai iš Europos valstybių.

Europos audito priežiūros įstaigų komiteto tikrinimų pogrupio nariai tęsė dialogą su didžiausiais Europos audito įmonių tinklais dėl audito kokybės gerinimo. Posėdžio metu įvyko susitikimų su KPMG ir Mazars audito įmonių tinklų atstovais, buvo aptarti jų atliekamo audito kokybės gerinimo planai.

Posėdyje pristatyti dažniausiai pasitaikantys tikrinimų metu nustatyti trūkumai. EAPĮK tikrinimų pogrupio nariai duomenų bazėje dalijasi žiniomis ir tikrinimų metu nustatytais trūkumais, kuriuos aptaria su audito įmonėmis ir standartų leidėjais. Remiantis EAPĮK tikrinimų pogrupio duomenų bazės analize, posėdyje aptarti dažniausiai pasitaikantys trūkumai, susiję su apgaule ir grupės auditais, taip pat buvo aptartos šių trūkumų atsiradimo galimos priežastys.

Pristatyta naujausia informacija, susijusi su Bendra tikrinimų metodika (angl. Common Audit Inspection Methodology, CAIM) – nauja pajamų audito tikrinimo darbo programa, kuri yra trečioji bendra darbo programa, parengta atsižvelgiant į audito užduočių peržiūrų metu atsirinktas sritis, atliktus grupės auditus ir 540-ąjį TAS. EAPĮK tikrinimų pogrupio nariai naudoja bendrą darbo programų, padedančių suderinti audito įmonių tikrinimus Europoje, parengtų pagal ES direktyvą ir tarptautinius standartus, rinkinį, skirtą patikrinti įmonių vidaus kokybės kontrolės procedūras. Posėdyje vyko diskusija dėl galimybės toliau rengti CAIM programas.

EAPĮK tikrinimų pogrupis tęsė jo narių įgyvendintų auditų tikrinimo sistemų pristatymą. Porte vykusiame posėdyje įgyvendintos auditų tikrinimo sistemos pristatymą parengė Airijos viešosios audito priežiūros institucija (angl. Irish Auditing & Accounting Supervisory Authority, IAASA).

2

Posėdyje taip pat buvo dalijamasi ne viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių peržiūrų atlikimo, bendravimo su audito komitetais patirtimi.

Daugiau informacijos galima rasti EAPĮK pranešime spaudai anglų k.

Atnaujinta: 2018.06.20

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum