2019-09-16

2019-09-13 įvyko Nemokumo administratorių rūmų steigiamasis susirinkimas

2019-09-13, Litexpo parodų rūmuose, Vilniuje, įvyko, Nemokumo administratorių rūmų (toliau – NAR) steigiamasis susirinkimas, kurį organizavo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba). NAR steigiamajam susirinkimui pirmininkavo Tarnybos direktorius Audrius Linartas, posėdžiui sekretoriavo Tarnybos Nemokumo administravimo patikrinimų skyriaus vedėja Gintarė Kibildienė. NAR steigiamajame susirinkime dalyvavo 276 bankroto ir (ar) restruktūrizavimo administratoriai, iš kurių 27 bankroto ir (ar) restruktūrizavimo administratoriai buvo įgalioję kitus fizinius asmenis atstovauti jiems NAR steigiamajame susirinkime.

NAR steigiamajame susirinkime buvo pristatyti ir patvirtinti NAR įstatai, Nemokumo administratorių elgesio kodeksas, Nemokumo administratorių garbės teismo nuostatai bei NAR nario mokesčio ir asocijuoto nario mokesčių dydžiai. Steigiamajame susirinkime taip pat buvo išrinkti Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo nariai ir pirmininkas, Nemokumo administratorių garbės teismo nariai, Nemokumo administratorių revizijos komisijos nariai.

Nemokumo administratorių prezidiumo pirmininku išrinktas Giedrius Adomavičius.

Nemokumo administratorių prezidiumo nariais išrinkti Vytautas Česonis, Gintaras Adamonis, Dalius Volskis, Renata Kaladytė, Tadas Kelpšas, Alvydas Mogenis, Aurimas Valaitis, Vėjūnas Klimas, Gabrielė Sabalė ir Tomas Malinauskas.

Nemokumo administratorių garbės teismo nariais išrinkti Mindaugas Krupavičius, Vytautas Kucevičius ir Sandra Skirbutytė.

Nemokumo administratorių revizijos komisijos nariais išrinkti Irena Stankevičienė, Romandas Sadeckas ir Romuald Pinkovski

Atnaujinta: 2019.09.23

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum