2019-12-09

2019 m. lapkričio 27-28 d. vyko 11-asis Europos audito priežiūros įstaigų komiteto (EAPĮK, angl. CEAOB) plenarinis posėdis

2019 m. lapkričio 27-28 d., Briuselyje, Belgijos Karalystėje, vyko 11-asis Europos audito priežiūros įstaigų komiteto (EAPĮK, angl. CEAOB) plenarinis posėdis.

Posėdyje patvirtintas EAPĮK 2020 m. veiklos planas, EAPĮK penkių pogrupių darbo planai ir neprivalomos taikyti audito užduoties trukmės gairės. Posėdyje EAPĮK nariai aptarė EAPĮK 2020 m. suinteresuotų šalių informavimo metodą, galimas gairių, kurios bus rengiamos ateityje, temas, ir kolegijų 2020 m. darbo planų atnaujinimą.

Posėdyje keturios EAPĮK narės pristatė savo audito viešosios priežiūros sistemas, dalijosi patirtimi bei gerąja praktika su kitomis EAPĮK narėmis.

Tarptautinių audito standartų pogrupio (angl. International auditing standards sub-group) pirmininkas informavo EAPĮK narius apie paskutinį pogrupio posėdį ir bendrą posėdį su tikrinimų pogrupiu (angl. Inspections sub-group) ir standartų rengėjais, vykusį Bukarešte, Rumunijos Respublikoje 2019 m. lapkričio mėn. Tarptautinių audito standartų pogrupio pirmininkas siūlė patvirtinti neprivalomas taikyti finansinių ataskaitų, pateiktų ESEF formatu, audito gaires.

Sankcijų pogrupio (angl. Enforcement sub-group) pirmininkas EAPĮK nariams pristatė 2018 m. sankcijų apžvalgą.

Tarptautinio lygiavertiškumo ir adekvatumo pogrupio (angl. International equivalence and adequacy sub-group) pirmininkas pateikė tvirtinti techninį trečiosios šalies vertinimą ir prioritetų nustatymo kriterijus kitiems pogrupio atliktiniems techniniams vertinimams.

Tikrinimų pogrupio (angl. Inspections sub-group) pirmininkas informavo apie lapkričio viduryje.

Bukarešte, Rumunijos Respublikoje, įvykusį paskutinį pogrupio susitikimą ir bendrą susitikimą su Tarptautinių audito standartų pogrupiu (angl. International auditing standards sub-group) ir standartų rengėjais.

Rinkos stebėsenos pogrupio (angl. Market monitoring sub-group) pirmininkas pateikė naujausią informaciją apie rinkos stebėsenos rodiklius.

Siekdama  pagerinti suinteresuotųjų šalių informavimą EAPĮK pakvietė „Accountancy Europe“ organizacijos ir „European Contact Group“ atstovus į posėdį, kuriame buvo  aptarta, kaip palaikyti ryšį.

 

Daugiau informacijos galima rasti EAPĮK pranešime spaudai anglų k

Atnaujinta: 2019.12.09

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum