2018-11-05

Atnaujintos Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties TVVP Įstatymo nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklės

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V1-221 buvo pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklės.

Nauji pakeitimai yra susiję su atliekamomis procedūromis, tarpiniais sprendimais, terminais bei pildomais dokumentais. Šioje naujienoje pateikiami pagrindiniai pakeitimai:

  • Naujojoje Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklių (toliau – Taisyklės) redakcijoje nebeliko pareigos paklausimą pateikiančiam asmeniui kartu su paklausimu pateikti valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (jo kopiją). Pažymime, kad pareiga sumokėti valstybės rinkliavą išliko, tačiau nuo šiol šios pareigos įvykdymą tarnyba patikrins savarankiškai.
  • Paklausimo nagrinėjimo procedūra užbaigiama užpildant patikrinimo aktą, kuriame pateikiama Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) išvada dėl vertinimo ataskaitos atitikties. Patikrinimo akte bus pateikiama tik ta informacija, kuri susijusi su nustatytais tikrintos ataskaitos neatitikimais Įstatyme nustatytiems reikalavimams (t. y. nebebus nurodoma, kokius Įstatymo reikalavimus tikrinta ataskaita atitinka). Tokiu pakeitimu siekiama, kad informacija apie atliktą patikrinimą būtų pateikta lengviau suprantamu formatu, o patikrinimo akte būtų nurodyta tik ta informacija, kuri gali būti aktuali patikrinimo akto skaitytojui;
  • Siekiant gerinti komunikaciją su turto arba verslo vertinimo įmonėmis (vertintojais) Taisyklių 11 punkte numatyta, kad Tarnyba, prieš priimdama galutinį sprendimą, turi teisę kreiptis į tikrinamus asmenis su patikrinimo akto projektu dėl pastabų pateikimo;
  • Šioje Taisyklių redakcijoje buvo pakeistas paklausimo nagrinėjimo termino skaičiavimas. Ankstesnėje Taisyklių redakcijoje paklausimas turėjo būti išnagrinėtas per 3 mėnesius (šis terminas direktoriaus sprendimu galėjo būti pratęstas papildomai dar 3 mėnesiams), tuo tarpu šios Taisyklių redakcijos 18 punkte numatyta, kad paklausimas turi būti išnagrinėtas per 1 mėnesį (šis terminas direktoriaus sprendimu gali būti pratęstas papildomai dar 1 mėnesiui). Priešingai negu ankstesnėje redakcijoje, šioje Taisyklių redakcijoje informacijos gavimo iš turto arba verslo vertinimo įmonių (vertintojų), kitų įstaigų ar institucijų laikotarpis nėra įskaičiuojamas į paklausimo nagrinėjimo terminą

Atnaujinta: 2018.11.06

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum