2018-09-26

Auditorei Marijonai Pikelienei paskirtas nurodymas

Tarnyba, atlikusi atlikto audito kokybės tyrimą, nustatė reikšmingų atlikto audito trūkumų ir 2018 m. rugsėjo 11 d. auditorei Marijonai Pikelienei paskyrė nurodymą papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – išklausyti 16 valandų auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų tarptautinių audito standartų tema, iš jų 8 valandas auditoriaus išvados tema.

Auditorė Marijona Pikelienė pažeidė Lietuvos Respublikos audito įstatymo ir tarptautinių audito standartų nuostatas, nes:

  • nepareiškė nuomonės apie konsoliduotąjį metinį pranešimą;
  • neatsižvelgusi į tai, kad dėl reikšmingos atsargų sumos, kuri viršijo finansinių ataskaitų atsargų srities reikšmingumo lygį, nesurinkusi pakankamų įrodymų, nepagrįstai pareiškė besąlyginę nuomonę dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų.

Informacija apie auditoriams ir audito įmonėms duotus nurodymus ir skirtas poveikio priemones skelbiama Tarnybos interneto svetainėje: Veiklos sritys » Auditas » Auditorių ir audito įmonių viešoji priežiūra » Viešai skelbiami nurodymai ir poveikio priemonės.

 

 

 

Atnaujinta: 2021.02.01

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum