2020-07-13

Audrius Linartas paskirtas Europos investicijų banko Audito komiteto nariu

Europos investicijų banko (angl. European Investment Bank, toliau – EIB) Valdytojų taryba Audito komiteto nariu paskyrė Audrių Linartą, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktorių, kuris pakeitė iki šiol dirbusį valstybės kontrolierių Mindaugą Macijauską.

Remiantis EIB statutu ir darbo tvarkos taisyklėmis Audito komiteto pareigos: atsakyti už EIB sąskaitų auditą; kasmet tikrinti, ar tinkamai vykdomos EIB operacijos ir ar tinkamai tvarkomos finansinės apskaitos knygos; ir tikrinti, ar EIB veikla atitinka geriausią bankininkystės praktiką.

Komitetą iš viso sudaro šeši nariai, kuriuos paskiria šio banko Valdytojų taryba. AVNT direktorių Audrių Linartą į komiteto nario pareigas nominavo Lietuvos, Latvijos, Estijos, Austrijos, Suomijos ir Švedijos karalystės atstovai. EIB Valdytojų taryboje Lietuvai atstovauja finansų ministras Vilius Šapoka, Direktorių valdyboje – Lietuvos Respublikos finansų viceministrė Miglė Tuskienė. EIB Valdymo komitete Lietuvai atstovauja švedas Thomas Östros, kuris yra ir Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos bei Austrijos atstovas EIB.

EIB yra nepriklausoma Europos Sąjungos institucija, kuri teikia ilgalaikį finansavimą investicijų projektams ES valstybėse narėse ir už jų ribų. EIB akcininkės yra visos ES valstybės narės. EIB vadovauja Valdytojų taryba, Direktorių taryba, Valdymo komitetas ir Audito komitetas. Pagal skolinimo apimtis EIB yra didžiausia daugiašalė finansų institucija pasaulyje.

EIB valdomo turto vertė 2019 m. sudarė apie 500 mlrd. EUR.

Atnaujinta: 2020.07.13

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum