2018-06-19

Bankroto administratorei Giedrei Vaičienei paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

2018-06-15 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-202 bankroto administratorei Giedrei Vaičienei (toliau – Administratorė) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 33 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 11 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6.1, 6.3, 9.2 papunkčių pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Neplaninio Administratorės veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorė pažeidė ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punktą, Elgesio kodekso 6.1, 6.3 papunkčius, nes, administruodama BUAB ,,Bioenergy Plus“ bankroto procesą, pasiūlė kreditorių susirinkimui svarstyti nutarimo projektą pardavinėti minėtos įmonės turtą ne pagal įstatymo nustatytą tvarką, t. y. ne iš varžytynių, o tiesioginėse derybose skelbiant viešai, bei pardavinėjo jį pažeisdama įstatyme numatytą tvarką, Elgesio kodekso 9.2 papunktį, ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalį, nes minėtos įmonės turtą perleido naujajam kreditoriui (juridiniam asmeniui), kuriam pati vadovauja, bei sudarė prielaidas abejoti jos objektyvumu bei nešališkumu.      

 

Vertinant neplaninio patikrinimo metu nustatytų aplinkybių visumą atsižvelgtina į tai, kad nustatyti Administratorės pažeidimai nelaikytini mažareikšmiais, nėra Administratorės veiksmus pateisinančių objektyvių aplinkybių ir tokie veiksmai galėjo sukelti neigiamų pasekmių kreditorių turtiniams interesams.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

Atnaujinta: 2018.06.19

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum