2018-02-05

Bankroto administratorei Giedrei Vaičienei skirta nuobauda – viešas įspėjimas


2018-02-01 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-67 bankroto administratorei Giedrei Vaičienei (toliau – Administratorė) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 „Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo“ (toliau – Etikos kodeksas), 6.1 papunktyje ir Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 „Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 3 punkto pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.


Administratorės veiklos stebėsenos metu nustatyta, kad Administratorė pažeidė Įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkte, Etikos kodekso 6.1 papunktyje, Aprašo 3 punkte nustatytus reikalavimus, nes 2016 metais dalyvavo mokymuose (kursuose, seminaruose) bankroto administratorių atestavimo programos temomis 2 akademines valandas.

Įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkte nustatyta, kad bankroto administratorius (fizinis asmuo) privalo nuolat tobulinti kvalifikaciją. 

Vadovaujantis Etikos kodekso 6.1 papunkčiu ir Aprašo 3 punktu, bankroto administratorius turi dalyvauti mokymuose (kursuose, seminaruose) Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos patvirtintos Bankroto administratorių ir jų padėjėjų atestavimo programos temomis ne mažiau kaip 24 akademines valandas per kalendorinius metus.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje:

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

 

Atnaujinta: 2018.02.05

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum