2017-10-23

Bankroto administratorei Gražinai Šestak paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

 

2017-10-19 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V4-207 bankroto administratorei Gražinai Šestak (toliau – Administratorė) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 14, 15, 20 p. ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6.4 p. pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Atlikto neplaninio Administratorės veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorė, administruodama Egidijaus Bumbulio BĮ bankroto procesą, pažeidė ĮBĮ 11 str. 5 d. 15 ir 20 p., nes nevykdė teismo įpareigojimo teismui teikti informaciją apie įmonės bankroto proceso eigą bei ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p., nes neorganizavo ir nevykdė būtinų įmonės bankroto proceso darbų ir taip vilkino šį procesą. Nustatyti ĮBĮ ir Elgesio kodekso nuostatų pažeidimai yra reikšmingi, sistemingi, darantys neigiamą įtaką kreditorių interesams. Skiriant nuobaudą atsižvelgta į tai, kad Administratorė atliekant patikrinimą su Tarnyba nebendradarbiavo, neištaisė teismo nurodytų bankroto administravimo veiklos trūkumų bei nenurodė objektyvių priežasčių, pagrindžiančių įmonės bankroto proceso vilkinimą. Toks Administratorės elgesys, kai bankroto proceso metu nevykdomos ĮBĮ numatytos administratoriaus pareigos ir iš esmės vilkinama bankroto procedūra, neatitinka nei bankroto procesą reglamentuojančių teisės aktų, nei Elgesio kodekso nuostatų reikalavimų.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje:

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2017.10.23

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum