2019-03-25

BANKROTO ADMINISTRATOREI JOLANTAI LUKOŠIENEI PASKIRTA NUOBAUDA – VIEŠAS ĮSPĖJIMAS

2019-03-18 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-61 bankroto administratorei Jolantai Lukošienei (toliau – Administratorius) už patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 5 d. 14 punkto ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6. 3 papunkčio pažeidimus skirta ĮBĮ 117 str. 1 d. 2 punkte numatyta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius neteikė BUAB „Archidis“ (toliau – Įmonė) kreditorių susirinkimui svarstyti klausimo dėl Įmonės ūkinės komercinės veiklos tęsimo ir vykdė šią veiklą be oficialaus kreditorių susirinkimo pritarimo bei nustatytų sąlygų. Taip pat ilgą laiką (nagrinėjamu atveju daugiau kaip 20 mėnesių) nenutraukė Įmonės ūkinės komercinės veiklos.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama čia"

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum