2019-07-03

Bankroto administratorei Linai Markevičienei skirta nuobauda – viešas įspėjimas

Bankroto administratorei Linai Markevičienei už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkte, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286, 6.1 papunktyje ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66, 3, 5, 6 ir 8 punktuose nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta nuobauda – viešas įspėjimas, nes 2018 metais administruodama bankrutuojančių ar bankrutavusių įmonių ir (ar) fizinių asmenų bankroto procedūras nekėlė kvalifikacijos ir iki 2019-01-31 nepateikė Tarnybai ataskaitos, pažymėjimų ar kitų dokumentų, kurie patvirtintų, kad administratorė teisės aktų nustatyta tvarka 2018 metais tobulino kvalifikaciją.“

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama čia.    

Atnaujinta: 2019.07.03

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum