2019-11-26

Bankroto administratoriams Juozui Šukevičiui ir Rimvydui Sakavičiui paskirtos nuobaudos – vieši įspėjimai

2019-11-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-297 bankroto administratoriui Juozui Šukevičiui už planinio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 2, 5, 14, 16, 25 p., 22 str. 1 d., 32 str. 2 d., Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.2, 6.4 p. pažeidimus, nustatytus administruojant BUAB „Listas“ bankroto procesą, skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Bankroto administratoriaus Juozo Šukevičiaus planinio veiklos patikrinimo metu konstatuotas ženklus pažeidimų skaičius, nustatyta reikšmingų pažeidimų, t. y. pažeidimų, pasireiškusių neveikimu ir susijusių su turto ir dokumentų perėmimu (nesiimta pakankamų veiksmų perimti BUAB „Listas“ turtą ir dokumentus, t. y. bankroto administratorius nebuvo aktyvus ragindamas buvusį BUAB „Listas“ vadovą perduoti pastaruosius), turto realizavimu (daugiau kaip per dvejus metus nesiimta veiksmų BUAB „Listas“ turtui realizuoti ir neįvykdytas 2017 m. kovo mėn. kreditorių susirinkimo nutarimas dėl turto įvertinimo). Dalies pareigų vykdymas užvilkintas ir jos neįvykdytos iki patikrinimo pradžios, pasyviai veikta vykdant pareigą šaukti kreditorių susirinkimus, pirmasis BUAB „Listas“ kreditorių susirinkimas sušauktas žymiai pavėlavus (virš 6 mėn.).

 

2019-11-21 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-299 bankroto administratoriui Rimvydui Sakavičiui už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 2, 14, 15, 20 p., 32 str. 2 d., 30 str. 2 d., AVNT direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. V4-44 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.4.1 p., Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administrat orių elgesio kodekso 6.2, 6.4 p. pažeidimus, nustatytus administruojant BUAB Vilniaus futbolo klubą „ALFA“ bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.

 

Bankroto administratoriaus Rimvydo Sakavičiaus neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Vilniaus futbolo klubas ,,ALFA“ (toliau – Įmonė) bankroto administratorius Rimvydas Sakavičius nesant jokių tam objektyvių aplinkybių nepateikė teismui prašymo dėl Įmonės likvidavimo per 3 mėnesių terminą skaičiuojamą nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos, neatsakingai administravo Įmonės bankroto procesą savo neveikimu jį vilkindamas, neteikė AVNT informacijos apie bankroto procesą, neteikė AVNT privalomų Įmonės bankroto proceso ataskaitų, neteikė teismui prašomos informacijos bei dėl nepaaiškinamų priežasčių ignoravo teismo įpareigojimus.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama čia.

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum