2018-10-09

Bankroto administratoriams paskirtos nuobaudos – vieši įspėjimai

 

2018-09-26 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-266 bankroto administratoriams už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau –  Įstatymas) 11 straipsnio 13 dalies 3 punkte, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 „Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo“, 6.1 papunktyje ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 „Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3, 5, 6 ir 8 punktuose nustatytų reikalavimų pažeidimus skirtos nuobaudos – vieši įspėjimai.

Nuobaudos paskirtos šiems bankroto administratoriams:

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Įrašymo į Sąrašą numeris

Įrašymo į Sąrašą data

1.

Algimantas Tunkūnas

B-FA044

2007-11-19

2.

Juozas Šukevičius

B-FA086

2008-10-20

3.

Viktoras Ramonas

B-FA137

2009-06-08

4.

Lina Žiupsnienė

B-FA259

2010-03-22

5.

Ramutė Jurgelėnienė

B-FA267

2010-04-26

6.

Artūras Šukevičius

B-FA299

2010-05-17

7.

Zenonas Buivydas

B-FA350

2010-12-17

8.

Ovidija Žutautė

B-FA424

2011-10-20

9.

Danutė Kasparavičiūtė

B-FA460

2012-01-30

10.

Vilius Martišius

B-FA486

2012-04-16

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainės skiltyje Veiklos sritys » Nemokumas » Nemokumo administratorių priežiūra » Nuobaudos, viešai skelbiami įspėjimai

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum