2017-11-10

Bankroto administratoriams skirtos nuobaudos – vieši įspėjimai

2017-11-07 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 bankroto administratoriams už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau  - Įmonių bankroto įstatymas) 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 „Dėl bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - 2017 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. V4-66) 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 5 ir 6 punktų pažeidimus skirtos nuobaudos – viešas įspėjimas.

Nuobaudos paskirtos šiems bankroto administratoriams:

 

Eil.

Nr.

Vardas, Pavardė

Įrašymo į įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą numeris

Įrašymo į įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą data

1.

Algimantas Tunkūnas

B-FA044

2007-11-19

2.

Selverija Šemetienė

B-FA055

2008-02-19

3.

Valdas Kvederis

B-FA114

2009-04-27

4.

Rimantas Gagas

B-FA141

2009-06-08

5.

Mindaugas Česnulaitis

B-FA192

2009-10-26

6.

Lauras Virgaila Mečkauskas

B-FA231

2009-12-21

7.

Lina Žiupsnienė

B-FA259

2010-03-22

8.

Ramutė Jurgelėnienė

B-FA267

2010-04-26

9.

Zenonas Buivydas

B-FA350

2010-12-17

10.

Laura Timinskaitė

B-FA360

2011-01-21

11.

Juozas Baranskas

B-FA361

2011-01-21

12.

Artūras Leleiva

B-FA377

2011-03-30

13.

Vytautas Švetkauskas

B-FA405

2011-06-27

14.

Ovidija Žutautė

B-FA424

2011-10-20

15.

Edvardas Gelmanas

B-FA451

2011-12-27

16.

Danutė Kasparavičiūtė

B-FA460

2012-01-30

Administratorių veiklos stebėsenos metu nustatyta, kad Administratoriai pažeidė Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkte, 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkte,  Aprašo 5 ir 6 punktuose nustatytus reikalavimus, nes Tarnybai nepateikė Bankroto administratoriaus nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo ataskaitos ir pažymėjimų ar kitų dokumentų, pasirašytų juos išdavusio mokymų (kursų, seminarų) organizatoriaus, kurie patvirtintų, kad Administratoriai teisės aktų nustatyta tvarka 2016 metais tobulino kvalifikaciją.

Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkte nustatyta, kad bankroto administratorius (fizinis asmuo) privalo nuolat tobulinti kvalifikaciją. 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 „Dėl bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo“ patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.1 punkte yra nustatyta, kad Įmonių bankroto įstatyme nustatytu nuolatiniu kvalifikacijos tobulinimu yra laikomas administratoriaus dalyvavimas mokymuose (kursuose, seminaruose) Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos patvirtintos administratorių atestavimo programos temomis ne mažiau kaip 24 akademines valandas per kalendorinius metus.

Vadovaujantis Aprašo 5 ir 6 punktais, Administratoriai Tarnybai turėjo pateikti Bankroto administratoriaus ataskaitą ir kartu su ja pažymėjimus ar kitus dokumentus, pasirašytus juos išdavusio mokymų (kursų, seminarų) organizatoriaus, patvirtinančius, kad jie dalyvavo Bankroto administratoriaus ataskaitoje nurodytuose mokymuose (kursuose, seminaruose), arba jų kopijas. Atsižvelgiant į 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto nuostatas, šiuos dokumentus Administratoriai turėjo pateikti iki 2017-06-01.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje:

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

Atnaujinta: 2018.02.05

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum