2019-08-22

BANKROTO ADMINISTRATORIAMS UAB ,,VERSLUVA“ IR GRAŽINAI ŠESTAK PASKIRTA NUOBAUDA – VIEŠAS ĮSPĖJIMAS

2019-08-19 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-214 bankroto administratoriams UAB ,,Versluva“ ir Gražinai Šestak už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 15, 20 punktų, 32 straipsnio 2 dalies ir Tarnybos direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. 44 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3 papunkčio pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Bankroto administratoriaus UAB ,,Versluva“ neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad BUAB ,,Abatas“ (toliau – Įmonė) bankroto administratorius UAB ,,Versluva“ ir jos įgaliotas asmuo Gražina Šestak nevykdė teismo įpareigojimų teikti teismui informaciją apie Įmonės bankroto bylos eigą bei Įmonės bankroto byloje atliktus veiksmus, neteikė informacijos Tarnybai ir Juridinių asmenų registrui, savo veiksmais (neveikimu) vilkino Įmonės bankroto procesą.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

Atnaujinta: 2019.08.22

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum