2019-03-12

BANKROTO ADMINISTRATORIAMS UAB ,,VERSLUVA“ IR GRAŽINAI ŠESTAK PASKIRTA NUOBAUDA – VIEŠAS ĮSPĖJIMAS

2019-03-08 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-59 bankroto administratoriams UAB ,,Versluva“ ir Gražinai Šestak už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 14, 15 punktų ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso nuostatų 6.4 papunkčio pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Neplaninio bankroto administratoriaus UAB ,,Versluva“ veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad BIĮ ,,Rojaus miškas“ (toliau – Įmonė) bankroto administratorius UAB ,,Versluva“ nevykdė teismo įpareigojimų atlikti veiksmus Įmonės bankroto byloje; neteikė informacijos Tarnybai, Įmonės kreditoriams; savo veiksmais (neveikimu) vilkino Įmonės bankroto procesą.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama čia.

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum