2019-11-12

Bankroto administratoriams UAB „Vilniaus administratoriai“ ir Valdui Kvederiui paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

2019-11-08 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT) direktoriaus įsakymu Nr. V4-286 bankroto administratoriams UAB ,,Vilniaus administratoriai“ ir Valdui Kvederiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 15 ir 20 punktų, 33 straipsnio 7 punkto, AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. V4-190 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 6.1.2, 6.2 papunkčių ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.3, 6.4 papunkčių pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Bankroto administratoriaus UAB ,,Vilniaus administratoriai“ neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Aktolita“ (toliau – Įmonė) bankroto administratorius UAB ,,Vilniaus administratoriai“ ir jos įgaliotas asmuo Valdas Kvederis nevykdė teismo įpareigojimų teikti teismui informaciją apie Įmonės bankroto bylos eigą bei Įmonės bankroto byloje atliktus veiksmus, neteikė informacijos Tarnybai, per 24 mėnesių terminą nuo nutarties pripažinti Įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto įsiteisėjimo neužbaigė Įmonės likvidavimo procedūros ar nesant objektyvių galimybių jos užbaigti neatliko ĮBĮ numatytų veiksmų dėl nustatyto termino pratęsimo, veikė neprofesionaliai, neefektyviai ir savo veiksmais (neveikimu) vilkino Įmonės bankroto procesą.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama čia


Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum