2018-10-09

Bankroto administratoriams Valdui Kvederiui ir Juozui Šukevičiui paskirtos nuobaudos – vieši įspėjimai

 

2018-09-26 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-267 bankroto administratoriams už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau –  Įstatymas) 11 straipsnio 13 dalies 3 punkte, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 „Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo“, 6.1 papunktyje ir Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 „Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3, 5, 6 ir 8 punktuose nustatytų reikalavimų pažeidimus skirtos nuobaudos – vieši įspėjimai.

Nuobaudos paskirtos šiems bankroto administratoriams:

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Įrašymo į Sąrašą numeris

Įrašymo į Sąrašą data

Ar dalyvavo

Tarnybos 2017-03-02 organizuotame seminare ”Naujovės nemokumo srityje, 2016 m. apžvalga”

1.

Valdas Kvederis

B-FA114

2007-11-19

Taip (4,7 akad. val.)

2.

Juozas Šukevičius

B-FA086

2008-10-20

Taip (4,7 akad. val.)

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainės skiltyje Veiklos sritys » Nemokumas » Nemokumo administratorių priežiūra » Nuobaudos, viešai skelbiami įspėjimai

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum