2018-03-26

Bankroto administratoriams Zigmantui Vytautui Skirkevičiui ir Eglei Kosauskienei skirta nuobauda – viešas įspėjimas


2018-03-19 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-122 bankroto administratoriams skirtas viešas įspėjimas už tai, kad 2016 metais netobulino kvalifikacijos.

Nuobaudos paskirtos šiems bankroto administratoriams:

 

Eil.

Nr.

Vardas, Pavardė

Įrašymo į įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą numeris

Įrašymo į įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą data

1.

Zigmantas Vytautas Skirkevičius

B-FA056

2008-02-19

2.

Eglė Kosauskienė

B-FA191

2009-10-26

 

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 13 dalies 3 punkte nustatyta, kad bankroto administratorius (fizinis asmuo) privalo nuolat tobulinti kvalifikaciją. Vadovaujantis Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 „Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo“ (toliau – Elgesio kodeksas), 6.1 papunkčiu ir Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 „Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 3 punktu, bankroto administratorius turi dalyvauti mokymuose (kursuose, seminaruose) Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos patvirtintos Bankroto administratorių ir jų padėjėjų atestavimo programos temomis ne mažiau kaip 24 akademines valandas per kalendorinius metus.

Administratorių veiklos stebėsenos metu nustatyta, kad Administratoriai pažeidė Įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkte, Elgesio kodekso 6.1 papunktyje, Aprašo 3 punkte nustatytus reikalavimus, nes 2016 metais netobulino kvalifikacijos.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainės skiltyje Veiklos sritys » Nemokumas » Nemokumo administratorių priežiūra » Nuobaudos, viešai skelbiami įspėjimai

 

 

 

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum