2018-10-03

Bankroto administratoriui Antanui Skarbauskui paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

2018-09-28 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V4-269 bankroto administratoriui Antanui Skarbauskui (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto ir Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.4 papunkčio pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

Neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius, administruodamas BUAB „Kazauta“ bankroto procesą, delsė pateikti teismui tvirtinti kreditorių reikalavimus, nevykdė pareigos sušaukti kreditorių susirinkimą.

Vertinant neplaninio patikrinimo metu nustatytų aplinkybių visumą atsižvelgta į pažeidimų mastą, į tai, kad jie laikytini reikšmingais bankroto byloje, kad nėra Administratoriaus neveikimą pateisinančių objektyvių aplinkybių, kad Administratorius savo neveikimu vilkino bankroto procesą, o pažeidimas truko ilgą laiką.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainės skiltyje Veiklos sritys » Nemokumas » Nemokumo administratorių priežiūra » Nuobaudos, viešai skelbiami įspėjimai

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum