2018-09-25

Bankroto administratoriui Donatui Turkui paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

2018-09-19 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-263 Donatui Turkui už Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 11.4.1 ir 11.4.4 papunkčių pažeidimus, nustatytus atlikus neplaninį Donato Turkaus veiklos patikrinimą, skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

Neplaninio Donato Turkaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Donatas Turkus pažeidė Elgesio kodekso 11.4.1 ir 11.4.4 papunkčius, kadangi, turėdamas teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir būdamas UAB „Verslo valdymo centras“ (toliau – Administratorius 1) bei UAB „Verslo administratorių centras“ (toliau – Administratorius 2) vadovu, piktnaudžiavo jam suteiktomis teisėmis – apeidamas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2 d. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647 patvirtintų Bankroto administratorių atrankos taisyklių nustatytą reguliavimą, vykdė Administratoriui 1 priskirtų įmonių perkėlimą į kitą juridinį asmenį (Administratorių 2), tuo nepagrįstai įgydamas pranašumą įmonių bankroto administratorių atrankoje.

Donato Turkaus veiksmai vertintini kaip ypatingai ydinga bei netoleruotina praktika, kuri neatitinka bankroto administratoriui keliamų elgesio standartų ir iškreipia Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa vykdomą bankroto administratorių atranką.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainės skiltyje Veiklos sritys » Nemokumas » Nemokumo administratorių priežiūra » Nuobaudos, viešai skelbiami įspėjimai

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum