2018-05-03

Bankroto administratoriui Gediminui Krivickui skirta nuobauda – viešas įspėjimas


2018-04-27 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4- Bankroto administratoriui Gediminui Krivickui (toliau – Administratorius) skirtas viešas įspėjimas už tai, kad 2016 metais nepakankamai kėlė kvalifikaciją ir Tarnybai iki 2017-06-01 nepateikė Bankroto administratoriaus nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo ataskaitos (toliau – Ataskaita).

 

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 13 dalies 3 punkte nustatyta, kad bankroto administratorius (fizinis asmuo) privalo nuolat tobulinti kvalifikaciją. Vadovaujantis Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 „Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo“ (toliau – Elgesio kodeksas), 6.1 papunkčiu ir Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 „Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 3 punktu, bankroto administratorius turi dalyvauti mokymuose (kursuose, seminaruose) Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos patvirtintos Bankroto administratorių ir jų padėjėjų atestavimo programos (toliau – Programa) temomis ne mažiau kaip 24 akademines valandas per kalendorinius metus. Aprašo 5 ir 6 punktuose nustatyta, kad bankroto administratorius Tarnybai turi pateikti Ataskaitą ir kartu su ja pažymėjimus ar kitus dokumentus, pasirašytus juos išdavusio mokymų (kursų, seminarų) organizatoriaus, patvirtinančius, kad jis dalyvavo mokymuose (kursuose, seminaruose), arba jų kopijas. Atsižvelgiant į Įsakymo 2 punkto nuostatas, šiuos dokumentus Administratorius turėjo pateikti iki 2017-06-01. 

Administratoriaus veiklos stebėsenos metu nustatyta, kad Administratorius pažeidė Įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkte, Elgesio kodekso 6.1 papunktyje, Įsakymo 2 punkte, Aprašo 3 punkte nustatytus reikalavimus, nes 2016 metais dalyvavo mokymuose (kursuose, seminaruose) Programos temomis 8 akademines valandas ir Tarnybai iki 2017-06-01 nepateikė Ataskaitos.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainės skiltyje Veiklos sritys » Nemokumas » Nemokumo administratorių priežiūra » Nuobaudos, viešai skelbiami įspėjimai

 

 

 

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum