2017-11-27

Bankroto administratoriui Gediminui Vienažindžiui skirta nuobauda – viešas įspėjimas

2017-11-21 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-268 bankroto administratoriui Gediminui Vienažindžiui (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau  - Įmonių bankroto įstatymas) 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 1K-286 „Dėl bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo“ (toliau – Etikos kodeksas), 6.1 papunkčio, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 „Dėl bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – 2017 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. V4-66) 2 punkto ir šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 3 punkto pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

Administratoriaus veiklos stebėsenos metu nustatyta, kad Administratorius pažeidė Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkte, Etikos kodekso 6.1 papunktyje, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkte bei Aprašo 3 punkte nustatytus reikalavimus, nes 2016 metais, administruodamas įmonių bankroto procedūras, dalyvavo mokymuose (kursuose, seminaruose) Bankroto administratorių ir jų padėjėjų atestavimo programos temomis 6 akademines valandas ir Tarnybai iki 2017-06-01 nepateikė Bankroto administratoriaus ataskaitos ir pažymėjimų ar kitų dokumentų, pasirašytų juos išdavusio mokymų (kursų, seminarų) organizatoriaus, kurie patvirtintų, kad Administratorius teisės aktų nustatyta tvarka 2016 metais tobulino kvalifikaciją.

Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkte nustatyta, kad bankroto administratorius (fizinis asmuo) privalo nuolat tobulinti kvalifikaciją. 

Vadovaujantis Etikos kodekso 6.1 papunkčiu ir Aprašo 3 punktu, bankroto administratorius turi dalyvauti mokymuose (kursuose, seminaruose) Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos patvirtintos Bankroto administratorių ir jų padėjėjų atestavimo programos temomis ne mažiau kaip 24 akademines valandas per kalendorinius metus. 

Aprašo 5 ir 6 punktuose nustatyta, kad bankroto administratorius Tarnybai turi pateikti Bankroto administratoriaus ataskaitą ir kartu su ja pažymėjimus ar kitus dokumentus, pasirašytus juos išdavusio mokymų (kursų, seminarų) organizatoriaus, patvirtinančius, kad jis dalyvavo Bankroto administratoriaus ataskaitoje nurodytuose mokymuose (kursuose, seminaruose), arba jų kopijas. Atsižvelgiant į 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto nuostatas, šiuos dokumentus Administratorius turėjo pateikti iki 2017-06-01.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje:

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

Atnaujinta: 2017.11.30

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum