2018-03-14

Bankroto administratoriui Giedriui Pavilioniui skirta nuobauda – viešas įspėjimas


2018-03-08 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-111 bankroto administratoriui Giedriui Pavilioniui (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 9.2 p. pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

Neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius pažeidė Elgesio kodekso 9.2. p., nes, administruodamas BUAB „Baltic hub“ bankroto procesą, BUAB „Baltic hub“ turtą pardavė juridiniam asmeniui, kuriam pats vadovauja, bei sudarė prielaidų abejoti jo objektyvumu ir nešališkumu.

Vertinant neplaninio patikrinimo metu nustatytų aplinkybių visumą atsižvelgta į tai, kad nėra objektyvių aplinkybių, galinčių pateisinti Administratoriaus elgesį, Elgesio kodekso 9.2 p. pažeidimas nelaikytinas mažareikšmiu ir jis galėjo sukelti neigiamų pasekmių asmenų turtiniams interesams.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje:

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

 

 

 

Atnaujinta: 2018.03.14

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum